Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Danh mục 05 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Ngày cập nhật 19/05/2021

Ngày 05/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 992/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, đƣợc sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể, 05 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

TT

Tên TTHC

(Mã TTHC)

Thời gian giải quyết (ngày làm việc)

Phí, lệ phí

(VN đồng)

Cách thức và địa điểm thực hiện

Đăng ký mức độ Dịch vụ công trực tuyến

Căn cứ pháp lý

1

Giao khu vực biển

(1.009483)

53

(Năm mươi ba)

Không

quy định

Nộp hồ sơ trực tiếp, nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính cho Trung tâm HCC cấp huyện.

 

Mức độ 3

Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày10/2/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

 

 

2

Gia hạn thời hạn giao khu vực biển

(1.009484)

68

(Sáu mươi tám)

Không

quy định

Mức độ 3

3

Trả lại khu vực biển

(1.009485)

- Trả lại 1 phần: 58

(Bốn mươi tám)

- Trả lại toàn bộ: 53

(Bốn mươi ba)

Không

quy định

Mức độ 3

4

Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển

(1.009486)

68

(Năm mươi tám)

Không

quy định

Mức độ 3

5

Công nhận khu vực biển

(1.009482)

48

(Bốn mươi tám)

Không

quy định

Mức độ 3

 

 
VP HĐND&UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.604.651
Hiện tại 2.540 khách