Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Phong Điền: Phổ biến Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án
Ngày cập nhật 18/03/2021
Đồng chí Hoàng Văn Thái, UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Sáng ngày 18/3, UBND huyện Phong Điền tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi năm 2019), Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án cho lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Công chức Văn phòng - thống kê và Tư pháp - Hộ tịch của 16 xã, thị trấn. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Thái – UVTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Luật sư Hoàng Ngọc Thanh quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương (sửa đổi, bổ sung) năm 2019. Theo đó Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/6/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2015; Luật gồm 10 chương, 98 điều quy định về nguyên tắc bầu cử, tuổi bầu cử, tuổi ứng cử, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử. Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi năm 2019) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020.  Luật đã sửa đổi, bổ sung  38/143 điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến hội đồng nhân dân, tiêu chuẩn của đại biểu hội đồng nhân dân; cơ quan chuyên môn thuộc UBND; phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương; phân quyền, phân cấp cho chính quyền địa phương; ủy quyền cho cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. …

Hội nghị còn được phổ biến Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án, được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án gồm 4 chương, 42 Điều. Luật quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải, đối thoại tại Tòa án; quyền, nghĩa vụ của hòa giải viên tại tòa án, các bên tham gia hòa giải, đối thoại tại Tòa án; trách nhiệm của tòa án trong hoạt động hòa giải, đối thoại; trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại, công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thái – UVTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện, đề nghị các đại biểu cần phải nghiên cứu, nắm bắt, am hiểu các văn bản pháp luật này một cách chặt chẽ, từ đó thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình; biết sử dụng pháp luật làm phương tiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình từ đó giúp cho hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động quản lý xã hội sẽ đạt hiệu quả cao. Sau hội nghị, đồng chí đề nghị các ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, các báo cáo viên tăng cường triển khai các hội nghị, các hoạt động tuyên truyền tại đơn vị để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản của các văn bản luật này đến toàn thể công chức, viên chức của đơn vị, địa phương. Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Thái đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung lắng nghe, tham dự đảm bảo thời gian; tiếp thu và lĩnh hội kiến thức được  báo cáo viên thông tin tại hội nghị, nâng cao kiến thức pháp luật cũng như vận dụng hiệu quả vào quá trình thực thi nhiệm vụ.

 

Văn Bốn (Trung tâm VHTT-TT huyện)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.629.534
Hiện tại 5.731 khách