F:\F_Portal\phongdien.hue.gov.vn\UploadFiles HUYỆN PHONG ĐIỀN
Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Triển khai Chương trình trọng điểm năm 2021 về cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh và đào tạo nguồn nhân lực
Ngày cập nhật 14/01/2021

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 04/12/2020 của Huyện ủy Phong Điền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; UBND huyện xây dựng Kế hoạch số 04 /KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm năm 2021 về cải cách hành chính (CCHC) gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh và đào tạo nguồn nhân lực.

Qua đó, đưa CCHC là nhiệm vụ thường xuyên và là giải pháp quan trọng trong chương trình làm việc năm 2021 của UBND huyện, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã, thị trấn làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành các Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.  Đẩy mạnh công tác CCHC, trọng tâm là tiếp tục đổi mới sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.  Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), hướng đến xây dựng chính quyền điện tử. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.  Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đảm bảo đủ về quy mô và chất lượng, không ngừng nâng cao chất lượng trên các yếu tố cơ bản là trí lực, thể lực và kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức; đáp ứng tốt yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện, đáp ứng hội nhập kinh tế quốc tế và xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với việc xây dựng huyện Phong Điền trở thành thị xã theo Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 28/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  Đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, nhất là nhân lực có tay nghề cao nhằm nâng tầm kỹ năng lao động của huyện nhà, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh của huyện trong tình hình mới. Phấn đấu Chỉ số CCHC (PAR Index); chỉ số sẵn sàng và ứng dụng CNTT (ICT) của huyện năm 2021 đạt từ loại tốt trở lên….

 

Tập tin đính kèm:
Văn phòng HĐND và UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.671.050
Hiện tại 2.239 khách