Tìm kiếm
Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tuần thứ 28 (Từ ngày 06-12/7/2020)
Ngày cập nhật 07/07/2020

Ngày

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

Đ/c Hoàng Văn Thái PCT UBND huyện

Đ/c Văn Công Bình

PCT HĐND huyện

Đ/c Võ Ngọc Sơn

PCT HĐND huyện

Thứ Hai

06/7

S

- 07h30: Hội ý TT HĐND&UBND huyện

- 09h: Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra hỗ trợ nhà ở cho người nghèo

 

- 07h30: Hội ý TT HĐND&UBND huyện

- 09h: Làm việc tại cơ quan

- 07h30: Hội ý TT HĐND&UBND huyện

- 09h: Làm việc tại cơ quan

- 07h30: Hội ý TT HĐND&UBND huyện

- 09h: Làm việc tại cơ quan

C

Dự Hội thảo nghe báo cáo kết quả nghiên cứu, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp bền vững phòng tránh nguy cơ sụt đất tại xã Phong Xuân

Đi cơ sở

Làm việc với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

07/7

S

Tiếp công dân định kỳ tại trụ sở Tiếp công dân của huyện.

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

- 7h30 Họp Thường trực HĐND huyện (đ/c Tịnh)

- 9h: họp HĐND xã Điền Môn

- 7h30 Họp Thường trực HĐND huyện (đ/c Tịnh)

 

C

Kiểm tra xây dựng cơ bản, phòng cháy chữa cháy

Họp quy hoạch tại Sở xây dựng

Đi cơ sở

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

08/7

S

Họp BCĐ giải phóng mặt bằng và BCĐ công tác Tôn giáo

Họp BCĐ giải phóng mặt bằng và BCĐ công tác Tôn giáo

- 08h: Họp hội đồng nâng lương CB, CC 06 tháng đầu năm (Nội vụ);

- 09h: Làm việc với ngành Giáo dục và Nội vụ về tuyển dụng viên chức mầm non và thăng hạng viên chức giáo dục (đ/c Thanh)

Xin nghĩ việc gia đình

Đi cơ sở

C

Dự Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm công tác Nội chính

Dự Hội nghị Huyện ủy về quán triệt các văn bản của Trung ương

Dự Hội thảo Huế kinh đô áo dài truyền thống

Xin nghĩ việc gia đình

Đi cơ sở

Thứ năm 09/7

S

Làm việc tại cơ quan

- 08h: Làm việc với các ngành, Viglacera về di dời hạ tầng đường tỉnh lộ 9 (đ/c Hùng PCVP)

- 10h: Làm việc với các ngành, UBND các xã P. Sơn, P. An về di dời lưới điện (đ/c Hùng PCVP)

Dự Hội nghị sáng tạo khởi nghiệp tại UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Khảo sát KTXH 06 tháng đầu năm; phân tích tình hình phân loại rác thải tại nguồn; tình hình hoạt động trạm y tế xã Phong Bình (đ/c Tịnh)

C

Nghe báo cáo và Kiểm tra công tác chuẩn bị phiên chợ Hương xưa làng cổ tại  Phước Tích (đ/c Nhi)

14h: Làm việc các ngành về tình hình chuyển đổi chợ (đ/c Hùng PCVP)

Nghe báo cáo và Kiểm tra công tác chuẩn bị phiên chợ Hương xưa làng cổ tại  Phước Tích (đ/c Nhi)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

10/7

S

Đi cơ sở

08h: Làm việc với các ngành về GPMB các dự án trọng điểm (đ/c Hùng PCVP)

Tổng kết công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, giai đoạn 2016-2020 (đ/c Thanh)

Đi họp ở Huế

Khảo sát KTXH 06 tháng đầu năm; phân tích tình hình phân loại rác thải tại nguồn; tình hình hoạt động trạm y tế xã Phong An (đ/c Tịnh)

C

Kiểm tra cơ sở

14h: Làm việc với Phòng NN&PTNT về nhiệm vụ công tác của ngành (đ/c Nhàn)

Làm việc với các ngành và UBND xã Phong Mỹ, Điền Lộc về du lịch thượng nguồn Ô Lâu và biển Điền Lộc (đ/c Nhi)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

11/7

S

 

 

Kiểm tra thực hiện Ngày Chủ nhật xanh

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật

12/7

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.327.170
Hiện tại 4.941 khách