Tìm kiếm
Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tuần thứ 22 (Từ ngày 25/05/2020 đến 31/5/2020)
Ngày cập nhật 26/05/2020

Ngày

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

Đ/c Hoàng Văn Thái PCT UBND huyện

Đ/c Văn Công Bình

PCT HĐND huyện

Đ/c Võ Ngọc Sơn

PCT HĐND huyện

Thứ Hai

25/5

S

- 07h30: Hội ý TT HĐND&UBND huyện

- 09 giờ: Họp Thường trực Huyện ủy

- 07h30: Hội ý TT HĐND&UBND huyện

- 09 giờ: Đi kiểm tra xây dựng cơ bản

- 07h30: Hội ý TT HĐND&UBND huyện

- Làm việc tại cơ quan

Xin nghỉ vì lý do sức khỏe

 

- 07h30: Hội ý TT HĐND&UBND huyện

- 09h: Làm việc với ngành TNMT

 

C

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Họp BTC Hội nghị điển hình tiên tiến (đ/c Thanh)

Xin nghỉ vì lý do sức khỏe

 

Nghe tình hình nuôi tôm và dự án hạ tầng nuôi tôm xã Điền Hương

Thứ Ba

26/5

 

Kiểm tra cơ sở

08h: Làm việc với các ngành về các dự án đầu tư tại Làng cổ Phước Tích (đ/c Hùng)

Làm việc tại cơ quan

Xin nghỉ vì lý do sức khỏe

 

Khảo sát giải quyết kiến nghị cử tri (đ/c Tịnh)

C

Làm việc với thanh tra Tỉnh

14h: Làm việc với Công ty thủy nông và UBND các xã: Phong Sơn, Xuân, Mỹ về sản xuất vụ hè thu (đ/c Nhàn )

Kiểm tra việc rà soát chi trả hỗ trợ theo NQ42 của Chính phủ

Xin nghỉ vì lý do sức khỏe

 

Khảo sát giải quyết kiến nghị cử tri (đ/c Tịnh)

Thứ Tư

27/5

S

Làm việc tại cơ quan

08h: Cùng Lãnh đạo UBND tỉnh đia khảo sát lượng đất sang lấp trên địa bàn

Làm việc tổ thẩm định chi trả hỗ trợ theo NQ42 của Chính phủ

Xin nghỉ vì lý do sức khỏe

 

Làm việc tại cơ quan

C

Làm việc với UBND tỉnh về dự án nuôi tôm trên cát (đ/c Nhàn)

Làm việc với UBND tỉnh về dự án nuôi tôm trên cát (đ/c Nhàn)

Kiểm tra công tác xây dựng Trường đạt chuẩn Quốc gia (Phòng GD&ĐT)

Xin nghỉ vì lý do sức khỏe

 

Làm việc với UBND tỉnh về dự án nuôi tôm trên cát (đ/c Nhàn)

Thứ năm 28/5

S

Dự kiến: Họp BCĐ thực hiện NQ số 42 của Chính phủ

Đi cơ sở

Làm việc với các ngành về thực hiện Kế hoạch xây dựng Trường Nguyễn Duy thành trường chuẩn trọng điểm (đ/c Thanh)

Xin nghỉ vì lý do sức khỏe

 

 

 

 

Làm việc tại cơ quan

C

Làm việc với Thường trực HĐND huyện

Đi cơ sở

Làm việc với UBND tỉnh về khảo sát nhà ở GFC (tại Quảng Điền)

Xin nghỉ vì lý do sức khỏe

 

TT HĐND huyện họp nghe giải trình về Trang điều hành tác nghiệp đa cấp và tình hình nuôi trồng thủy sản (đ/c Tịnh, Nhàn)

Thứ Sáu

29/5

S

Làm việc với Sở KH-ĐT về KTXH và Đầu tư công, giai đoạn 2021-2025 (đ/c Hùng, Nhàn )

Làm việc với Sở KH-ĐT về KTXH và Đầu tư công, giai đoạn 2021-2025 (đ/c Hùng, Nhàn )

Dự Họp tại Sở Khoa học-Công nghệ

Xin nghỉ vì lý do sức khỏe

 

Làm việc với Sở KH-ĐT về KTXH và Đầu tư công, giai đoạn 2021-2025 (đ/c Hùng, Nhàn )

C

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Làm việc với Sở Xây dựng về nhà ở GFC (đ/c Thanh)

Xin nghỉ vì lý do sức khỏe

Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

30/5

S

 

 

Dự họp UBND tỉnh về cải cách thủ tục hành chính

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật

31/5

S

 

 

 

 

 

C

 

 

Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ ra quân hoạt động bơi tại xã Điền Lộc

 

 

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.327.170
Hiện tại 4.938 khách