Tìm kiếm

Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tuần thứ 19 (Từ ngày 04/05/2020 đến 10/5/2020)
Ngày cập nhật 05/05/2020

Ngày

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

Đ/c Hoàng Văn Thái PCT UBND huyện

Đ/c Văn Công Bình

PCT HĐND huyện

Đ/c Võ Ngọc Sơn

PCT HĐND huyện

Thứ Hai

04/5

S

- 07h30: Hội ý TT HĐND&UBND huyện

- 09h: Họp tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện

- 07h30: Hội ý TT HĐND&UBND huyện

- 09h: Kiểm tra tiến độ các công trình dự án

- 07h30: Hội ý TT HĐND&UBND huyện

- 09h: Làm việc với VTV8 về an toàn giao thông

- 07h30: Hội ý TT HĐND&UBND huyện

- Làm việc tại cơ quan

- 07h30: Hội ý TT HĐND&UBND huyện

- Làm việc tại cơ quan

C

Họp Ban Thường vụ huyện ủy

Họp Ban Thường vụ huyện ủy

 

15h: Dự công bố điều động và bổ nhiệm nhâ sự tại Phòng Nội vụ, Phòng VHTT

Họp Ban Thường vụ huyện ủy

- Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

05/5

 

Họp BCĐ thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ (đ/c Hưng, Thanh)

Làm việc tại cơ quan

Họp BCĐ thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ(đ/c Hưng, Thanh)

- Làm việc tại cơ quan

Họp BCĐ thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ (đ/c Hưng, Thanh)

C

Dự họp UBND tỉnh

14h: Làm việc với Phòng NN&PTNT về Đề án nuôi trồng thủy sản bền vững và đề án chăn nuôi lợn tập trung (đ/c Nhàn)

14h: Làm việc tại TT VHTT&TT;

-15h: Làm việc với Phòng nội vụ về Nội dung HN điển hình tiên tiến điểm của huyện

- Làm việc tại cơ quan

Nghe tình hình nuôi tôm trên cát ven biển và trang trại (đ/c Tịnh)

Thứ Tư

06/5

S

Làm việc với Thanh tra Tỉnh (đ/c Ánh)

8h: Làm việc với Phòng NN&PTNT và TTDVNN về xây dựng NTM và các công việc theo kết luận (đ/c Nhàn)

Làm việc tại cơ quan

Đi cơ sở

Khảo sát tình hình trồng cây bản địa tại các nghĩa trang đóng cửa (đ/c Tịnh)

C

14h: Nghe báo cáo phương án thiết kế quy hoạch cây xanh và điểm Hồ Sen tại làng cổ Phước Tích (đ/c Nhàn)

- 14h: Nghe báo cáo phương án thiết kế quy hoạch cây xanh và điểm Hồ Sen tại làng cổ Phước Tích (đ/c Nhàn)

- 16h: Làm việc với phòng TNMT về tình hình giải quyết đơn thư (đ/c Ánh)

Làm việc với Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT về công tác truyển dụng viên chức giáo dục

Họp Chi bộ

Họp Chi bộ

Thứ năm 07/5

S

Làm việc các cơ quan và UBND các xã thị trấn liên quan bàn việc tạm ứng kinh phí đầu tư phát triển quỹ đất; quỹ đất trang trại theo Quyết định 32 (đ/c Nhàn)

- 08h: Tiếp công dân tại Trụ sở Ban tiếp Công dân huyện;

 

08h: Làm việc với BDT tỉnh về thẩm định phân định vùng đồng bào DTTS, MN (đ/c Hưng, Thanh)

Dự Đại hội đảng bộ xã Phong An

Làm việc các cơ quan và UBND các xã thị trấn liên quan bàn việc tạm ứng kinh phí đầu tư phát triển quỹ đất; quỹ đất trang trại theo Quyết định 32 (đ/c Nhàn)

C

Họp UBND huyện thường kỳ tháng 4/2020 (LĐ&CC cơ quan)

-14h: Làm việc với Phòng TN&MT giải quyết đơn kiến nghị liên quan đến nuôi chim yến (đ/c Hùng)

- 15h: Làm việc với công ty Thủy nông về sản xuất vụ Hè Thu 2020 (đ/c Nhàn)

Họp UBND huyện thường kỳ tháng 4/2020

Dự Đại hội Đảng bộ xã Phong Hải (phiên trù bị)

Họp UBND huyện thường kỳ tháng 4/2020

Thứ Sáu

08/5

S

Dự Đại hội Đảng bộ xã Phong Xuân

Đi cơ sở

Đi cơ sở

Dự Đại hội Đảng bộ xã Phong Hải

Làm việc tại cơ quan

C

Làm việc tại cơ quan

- 14h: Làm việc với phòng KTHT, TCKH, BQL dự án đầu tư xây dựng về kết quả rà soát đánh giá đô thị loại IV và 07 đơn vị lên Phường, danh mục đầu tư (còn thiếu chuẩn) cụ thể từng đơn vị (đ/c Hùng)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc cơ quan

Dự Đại hội Đảng bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện

Thứ bảy

09/5

S

Dự Đại hội đảng bộ xã Phong Thu

Kiểm tra tiến độ thu hoạch và tiến độ đầu tư xây dựng

 

Dự Đại hội Đảng bộ xã Phong Mỹ

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật

10/5

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.371.357
Hiện tại 4.926 khách