Tìm kiếm

Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tuần thứ 18 (Từ ngày 27/4/2020 đến 03/5/2020)
Ngày cập nhật 28/04/2020

Ngày

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

Đ/c Hoàng Văn Thái PCT UBND huyện

Đ/c Văn Công Bình

PCT HĐND huyện

Đ/c Võ Ngọc Sơn

PCT HĐND huyện

Thứ Hai

27/4

S

Họp về xây dựng đô thị Phong Điền tại UBND tỉnh

Họp về xây dựng đô thị Phong Điền tại UBND tỉnh

- 07h15: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid - 19

- 10h: Làm việc với TT UBMTTQVN huyện; LĐLĐ huyện;

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

C

Họp triển khai thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ tại UBMTTQVN tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Họp triển khai thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ tại UBMTTQVN tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

28/4

S

9h30: Họp triển khai thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ

Đi cơ sở

9h30: Họp triển khai thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ

Làm việc tại cơ quan

9h30: Họp triển khai thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ

C

Làm việc với Đảng ủy Công an huyện

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại TT Văn hóa-Thông tin và Thể thao

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

29/4

S

 

- 7h: Dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 45 năm giải phóng miền năm thống nhất đất nước

- 07h30: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid - 19

 

- Dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 45 năm giải phóng miền năm thống nhất đất nước

- 8h: Họp về giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB trên địa bàn thị trấn Phong Điền (đ/c Hùng)

- 10h: Họp về triển khai thực hiện xây dựng Phong Điền đô thị loại 4 (đ/c Hùng)

Dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 45 năm giải phóng miền năm thống nhất đất nước

- 07h30: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid - 19

 

Làm việc tại cơ quan

- 7h: Dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 45 năm giải phóng miền năm thống nhất đất nước

- 08h: Nghe bc tình hình thực hiện các kiến nghị của TTHĐND huyện từ

đầu năm đến nay

 

C

Dự họp UBND về thu hút đầu tư dự án trên địa bàn

- 14h: Họp chi bộ

- 15h: Họp giải quyết vướng mắc công tác GPMB cao tốc Cam lộ-La Sơn; đường dây 500Kv (đ/c Hùng)

Làm việc với Phòng LĐTBXH huyện

Lam việc tại cơ quan

Họp Chi bộ

Thứ năm 30/4

S

Nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5

C

Thứ Sáu

01/5

S

Nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5

C

Thứ bảy

02/5

S

 

 

Kiểm tra công tác tiêu độc, khử trùng trong các trường tiểu học và mầm non

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật

03/5

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.371.474
Hiện tại 4.953 khách