Tìm kiếm

Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tuần thứ 17 (Từ ngày 20/4/2020 đến 26/4/2020)
Ngày cập nhật 21/04/2020

Ngày

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

Đ/c Hoàng Văn Thái PCT UBND huyện

Đ/c Văn Công Bình

PCT HĐND huyện

Đ/c Võ Ngọc Sơn

PCT HĐND huyện

Thứ Hai

20/4

S

- 07h15: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid - 19

- 09h: Họp BCĐ thực hiện NQ 42 của Chính phủ

 

Làm việc tại cơ quan

- 07h15: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid - 19

- 09h: Họp BCĐ thực hiện NQ 42 của Chính phủ

 

Làm việc tại cơ quan

09h: Họp BCĐ thực hiện NQ 42 của Chính phủ

 

C

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

21/4

 

- 07h15: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid - 19

- 8h: Kiểm tra sản xuất nông nghiệp

08h: Làm việc với chi cục kiểm lâm của Tỉnh về về dự án lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng của tổ chức Trường Sơn Xanh (đ/c Nhàn)

- 07h15: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid - 19

- Dự hiến máu tình nguyện của huyện tại xã Phong Chương

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

C

Làm việc tại cơ quan

Dự công bố Kết luận thanh tra tại Sở TNMT

Làm việc tại Trung tâm VH-TT và Thể thao

Đi cơ sở

Đi cơ sở

Thứ Tư

22/4

S

- 07h15: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid - 19

- 08h: Họp BTV Huyện ủy thông qua nội dung Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở

 

- 08h: Họp BTV Huyện ủy thông qua nội dung Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở

 

07h15: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid - 19

- Làm việc tại cơ quan

 

- 08h: Họp BTV Huyện ủy thông qua nội dung Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở

 

Nghe Trung tâm Hành chính công báo cáo trang điều hành tác nghiệp đa cấp (đ/c Bằng, đ/c Nhật)

C

Dự họp trực tuyến UBND tỉnh về quy định trịnh tự thủ tục thực hiện giám sát, quản lý dự án đầu tư xây dựng không sử dụng vốn NSNN

- 14h: Làm việc với các ngành liên quan về GPMB

- 15h30: Làm việc với Phòng KTHT, BQL DA đầu tư xây dựng khu vực huyện về Kế hoạch thực hiện NQ 54 của Bộ Chính trị (đ/c Hùng)

Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm 23/4

S

- 07h15: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid - 19

- 08h: Thường trực Huyện ủy làm việc với đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

-08h: Làm việc với Công ty Thủy nông và UBND các xã: P. Sơn, P. Xuân. P. Mỹ về sản xuất vụ Hè thu (đ/c Nhàn)

- 07h15: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid - 19

- Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Khảo sát tình hình triển khai thực hiện các công trình đã bố trí vốn trong năm 2020 tại Phong Bình, Điền Hương và Điền Môn ( làm giấy mời; đ/c Hùng)

C

Kiểm tra Sản xuất nông nghiệp

  Dự họp tại UBND tỉnh về dự án đường cao tốc

Làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (đ/c Thanh)

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ Sáu

24/4

S

- 07h15: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid - 19

- 08h: Kiểm tra công tác GPMB tại Phong Mỹ, P. Xuân

-8h: Làm việc với Tổ công tác thẩm tra XDCB

- 10h30: Làm việc với BQL Làng cổ, UBND xã P. Hòa, phòng KTHT, TCKH về dự án trồng cây xanh và chỉnh trang khuôn viên (đ/c Tịnh)

- 07h15: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid - 19

- Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Khảo sát tình hình phát triển du lịch biển Điền Lộc (đ/c Tịnh)

C

Làm việc tại cơ quan

Đi cơ sở

Đi cơ sở

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

25/4

S

 

Kiểm tra tình hình thu hoạch lúa vụ Đông xuân 2020

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật

26/4

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.371.736
Hiện tại 5.001 khách