Tìm kiếm
Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tuần thứ 16 (Từ ngày 13/4/2020 đến 19/4/2020)
Ngày cập nhật 16/04/2020

Ngày

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

Đ/c Hoàng Văn Thái PCT UBND huyện

Đ/c Văn Công Bình

PCT HĐND huyện

Đ/c Võ Ngọc Sơn

PCT HĐND huyện

Thứ Hai

13/4

S

- 07h15: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid - 19

- 09h30: Làm việc với các cơ quan liên quan ở huyện;

Kiểm tra tình hình nông nghiệp vụ Đông Xuân

- 07h15: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid - 19

- 09h: làm việc với các ngành về xây dựng Hội trường 134 (đ/c Tịnh);

- 10h30: Làm việc với Phòng LĐTBXH về các đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 (đ/c Thanh)

 

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

C

Họp Hội đồng nhân dân huyện (trực tuyến phiên bất thường)

Họp Hội đồng nhân dân huyện (trực tuyến phiên bất thường)

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid - 19 và các chốt kiểm dịch

Họp Hội đồng nhân dân huyện (trực tuyến phiên bất thường)

Họp Hội đồng nhân dân huyện (trực tuyến phiên bất thường)

Thứ Ba

14/4

 

- 07h15: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid - 19

- 09h: Làm việc tại cơ quan

08h: Họp trực tuyến Bộ GTVT tại tỉnh về GPMB Cam Lộ-La Sơn

- 07h15: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid - 19

- Làm việc tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao

 

Làm việc tại cơ quan

Hội ý cấp ủy

C

Họp Thường trực huyện ủy

14h: Làm việc với Sở NN&PTNT

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

15/4

S

- 07h15: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid - 19

- 08h: Làm việc với UBND xã Phong Hiền về công tác quy hoạch, GPMB, dự án; đấu cấp QSDĐ (đ/c Hùng)

Làm việc tại cơ quan

07h15: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid - 19

- làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tai cơ qua

Làm việc với UBND xã Phong Sơn về đất lâm nghiệp (đ/c Tịnh)

C

Họp Ban Thường vụ huyện ủy

Họp Ban Thường vụ huyện ủy

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid - 19 và các chốt kiểm dịch

Họp Ban Thường vụ huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm 16/4

S

- 07h15: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid - 19-- 08h: Làm việc với Trưởng phòng KT&HT, TN&MT, TCKH, Chủ tịch UBND thị trấn Phong Điền về dự án sinh thái nghĩ dưỡng Cama Lakeside Eco Town (đ/c Hùng)

Làm việc với các địa phương về công tác xây dựng cơ bản (đ/c Hùng)

- 07h15: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid - 19

- Làm việc tại cơ quan

 

 

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

C

Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Làm việc với các ngành, địa phương về đất đai các tổ chức Tôn giáo (đ/c Nhật, đ/c Hùng và Phòng Nội vụ)

Làm việc với các ngành về hoạt động của Bể bơi và khu Công viên Thị trấn Phong Điền (đ/c Tịnh)

Làm việc với Đoàn giám sát Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

17/4

S

- 07h15: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid - 19

- 09h: Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp, PCCC, phòng chống hạn.

Đi cơ sở

- 07h15: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid - 19

- Làm việc tại cơ quan

 

Đi cơ sở

Làm việc tại cơ quan

C

Dự Hội nghị trực tuyến về quán triệt văn bản mới tại Huyện ủy

Dự Hội nghị trực tuyến về quán triệt văn bản mới tại Huyện ủy

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Dự Hội nghị trực tuyến về quán triệt văn bản mới tại Huyện ủy

Dự Hội nghị trực tuyến về quán triệt văn bản mới tại Huyện ủy

Thứ bảy

18/4

S

- 07h15: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid - 19

 

 

- 07h15: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid - 19

 

Đi cơ sở

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật

19/4

S

- 07h15: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid - 19

 

- 07h15: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid - 19

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.140.491
Hiện tại 5.428 khách