Tìm kiếm
Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện. Tuần thứ 12 (Từ ngày 16/3/2020 đến 22/3/2020)
Ngày cập nhật 18/03/2020

Ngày

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

Đ/c Hoàng Văn Thái PCT UBND huyện

Đ/c Văn Công Bình

PCT HĐND huyện

Đ/c Võ Ngọc Sơn

PCT HĐND huyện

Thứ Hai

16/3

S

- 07h15p: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid-19

- 09h30: Làm việc tại cơ quan

Họp các ngành về giải quyết đất đai

- 07h15p: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid-19

- 09h30: Họp các ngành triển khai công tác khai báo y tế toàn dân

- Hội ý chuyên trách;

- Làm việc tại cơ quan

 

- Hội ý chuyên trách;

- Làm việc tại cơ quan

 

C

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

17/3

S

- 07h15p: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid-19

- 09h30: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

C

- 15h: Họp Đảng ủy Quân sự huyện

Đi cơ sở

Đi cơ sở

Làm việc tại cơ quan

Họp cấp ủy Chi bộ (đ/c Trang)

Thứ Tư

18/3

S

- 07h15p: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid-19

- 09h30: Họp thường trực Huyện ủy nghe tình hình giải quyết đơn, thư (đ/c Giang, đ/c Hưng)

-08h: Làm việc với các ngành, UBND xã Điền Môn về xây dựng di tích nhà Nguyễn Lộ Trạch (đ/c Tịnh)

- 09h30: Làm việc với các ngành và BQL làng cổ P. Tích về những khó khăn, vướn mắc trong tôn tạo trùng tu nhà rường cổ (đ/c Tịnh)

Làm việc với các ngành liên quan về kế hoạch tổ chức các ngày Lễ lớn trong năm 2020 (đ/c Tịnh)

Đi cơ sở

Làm việc với GĐ, PGĐ Trung tâm Hành chính công huyện (đ/c Tịnh)

C

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh (đ/c Tịnh)

14h: Làm việc với Phòng TNMT, TT PTQĐ liên quan đến đất đai và tiến độ GPMB (đ/c Hùng)

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid - 19 (đ/c Tịnh)

Đi cơ sở

Khảo sát và làm việc với BQLDTKTNT Làng cổ Phước Tích về triển khai thực hiện NQ kỳ họp thứ 9-HĐND huyện và CTCT 2020 (đ/c Tịnh)

Thứ năm 19/3

S

- 07h15p: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Dự Đại hội Đảng bộ xã Điền Hòa

Tiếp dân định kỳ tại xã Phong Mỹ

Khảo sát các điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông trên địa bàn (Phòng KT và HT)

Dự Đại hội Đảng bộ xã Điền Hòa

Làm việc tại cơ quan

C

Giao ban công tác xây dựng cơ bản (cho ý kiến danh mục đầu tư công, giai đoạn 2021-2025) (đ/c Hùng)

DK: Kiểm tra hiện trường cao tốc Cam Lộ-La Sơn cùng lãnh đạo tỉnh

Làm việc tại cơ quan

14h: Làm việc với xã Phong Thu về triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 9, HĐND huyện và chương trình công tác năm 2020 (đ/c Tịnh)

Thứ Sáu

20/3

S

- 07h15p: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Dự Đại hội Đảng bộ xã Điền Hải

Làm việc tại cơ quan

Làm việc với các ngành, UBND các xã thị trấn về Đề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt

Dự Đại hội Đảng bộ xã Điền Hải

Khảo sát tình hình triển khai thực hiện các công trình đã bố vốn trong năm 2020 (đ/c Tịnh)

 

C

Họp Ban Thường vụ cho ý kiến báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ xã Điền Hương, Điền Lộc.

Họp Ban Thường vụ cho ý kiến báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ xã Điền Hương, Điền Lộc.

DK: Họp UBND tỉnh nghe báo phương án đảm bảo an toàn mỏ đá Đồng Lâm

Dự họp UBND tỉnh

Họp Ban Thường vụ cho ý kiến báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ xã Điền Hương, Điền Lộc.

Thứ bảy

21/3

S

- 07h15p: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid-19

 

Kiểm tra sản xuất nông nghiệp và tình hình tiêu hủy bệnh khảm lá sắn

 

 

 

C

 

Tham gia trồng cây xanh tại tuyến đê đông Ô Lâu và Hói tôm

 

 

 

Chủ nhật

22/3

S

- 07h15p: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid-19

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.140.491
Hiện tại 5.406 khách