Tìm kiếm
Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tuần thứ 11 (Từ ngày 09/3/2020 đến 15/03/2020)
Ngày cập nhật 12/03/2020

Ngày

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

Đ/c Hoàng Văn Thái PCT UBND huyện

Đ/c Văn Công Bình

PCT HĐND huyện

Đ/c Võ Ngọc Sơn

PCT HĐND huyện

Thứ Hai

09/3

S

- 7h30: Hôi ý TTHĐND và UBND huyện;

- 9h: Làm việc với các ngành liên quan đến nhân sự;

- 10h: Họp Thường trực BCĐ Covid 19

- 7h30: Hôi ý TTHĐND và UBND huyện;

- 9h: Làm việc với các ngành liên quan đến đất đai

 

- 7h30: Hôi ý TTHĐND và UBND huyện;

- 10h: Họp Thường trực BCĐ Covid 19

- 7h30: Hôi ý TTHĐND và UBND huyện;

- Làm việc tại cơ quan

- 7h30: Hôi ý TTHĐND và UBND huyện;

- Làm việc tại cơ quan

C

14h: Họp Thường trực Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi cơ sở

- Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

10/3

S

8h: Họp BCĐ phòng chống dịch Covid-19 (đ/c Nhàn)

7h30: Họp UBND tỉnh về QLSD đất cơ sở tôn giáo

8h: Họp BCĐ phòng chống dịch Covid-19 (đ/c Nhàn)

Đi cơ sở

Khảo sát tình hình triển khai công tác xây dựng cơ bản

C

Kiểm tra cơ sở

13h30: Họp UBND tỉnh thông qua dự thảo quy định QLSD đất lâm nghiệp

Kiểm tra việc thực hiện Đề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt (Phòng TNMT)

 

 

Thứ Tư

11/3

S

Dự Đại hội Đảng bộ xã Điền Môn

- 08h: Làm việc với BQL Dự án 85 về triển khai kế hoạch GPMB các Ga đường sắt (đ/c Hùng)

- 09h30: Họp giải quyết vướng mắc hồ sơ kỹ thuật nhà Rường Phước Tích (đ/c Hùng)

Làm việc tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao

Dự Đại hội Đảng bộ xã Điền Môn

Làm việc tại cơ quan

C

Dự họp nghe phương án lập Đề án chăn nuôn tập trung kết hợp trồng trọt /c Nhàn)

- 14h: Dự họp nghe phương án lập Đề án chăn nuôn tập trung kết hợp trồng trọt /c Nhàn)

- Làm việc với Viettel Thừa Thiên Huế (đ/c Nhàn)

Dự làm việc với Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh (tại làng cổ P.Tích) (đ/c Nhàn)

 

Làm việc với xã Phong Thu về triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 9, HĐND huyện và chương trình công tác năm 2020

Thứ năm 12/3

S

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Họp triển khai Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại tỉnh

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Nghe kết quả giải quyết kiến nghị của ông Trần Đình Tớn (đ/c Giang)

C

Đi khảo sát cùng UBND tỉnh phương án tái định cư nhà máy xi măng Đông Lâm (có mời các ngành và đ/c Bí thư H. ủy) (đ/c Hùng)

Đi khảo sát cùng UBND tỉnh phương án tái định cư nhà máy xi măng Đông Lâm (có mời các ngành và đ/c Bí thư H. ủy) (đ/c Hùng)

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Làm việc tại cơ quan

Đi khảo sát cùng UBND tỉnh phương án tái định cư nhà máy xi măng Đông Lâm (có mời các ngành và đ/c Bí thư H. ủy) (đ/c Hùng)

Thứ Sáu

13/3

S

Hội nghị giao ban công tác xây dựng cơ bản (cho ý kiến danh mục đầu tư công, giai đoạn 2021-2025) (đ/c Hùng)

8h: Làm việc với Phòng NN&PTNT và các địa phương về trồng cây xanh và nghe báo cáo liên quan quy hoạch sắp xếp cá lồng bè và đối tượng nuôi chủ lực theo NĐ 26/CP (đ/c Nhàn)

Hội nghị giao ban công tác xây dựng cơ bản (cho ý kiến danh mục đầu tư công, giai đoạn 2021-2025) (đ/c Hùng)

Hội nghị giao ban công tác xây dựng cơ bản (cho ý kiến danh mục đầu tư công, giai đoạn 2021-2025) (đ/c Hùng)

Hội nghị giao ban công tác xây dựng cơ bản (cho ý kiến danh mục đầu tư công, giai đoạn 2021-2025) (đ/c Hùng)

C

Họp rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội điểm các Đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

13h30: Kiểm tra tình hình GPMB tái định cư dự án Cao tốc Cam Lộ-La Sơn cùng lãnh đạo UBND tỉnh

Họp các ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn về Đề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt (đ/c Hùng)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

14/3

S

 

8h: Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật

15/3

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.140.491
Hiện tại 5.405 khách