F:\F_Portal\phongdien.hue.gov.vn\UploadFiles HUYỆN PHONG ĐIỀN
Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại các Trung tâm Hành chính công
Ngày cập nhật 16/01/2018

Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh đã có Công văn số 9616/UBND-HCC về việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước giải quyết TTHC tại các Trung tâm Hành chính công.

Theo đó, từ ngày 01/01/2018, toàn bộ các giao dịch thủ tục hành chính từ tiếp nhận, xử lý và hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã phải được thực hiện tối thiểu ở dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại các Trung tâm Hành chính công.

UBND tỉnh chỉ đạo các Trung tâm Hành chính công không tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng giấy đối với các cơ quan hành chính nhà nước và yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cử đầu mối nộp hồ sơ trực tuyến, áp dụng chữ ký số trong tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

UBND huyện đã có Công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện theo yêu cầu của UBND tỉnh./.

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.671.050
Hiện tại 2.044 khách