Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phấn đấu đến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới
Ngày cập nhật 21/09/2023
Toàn cảnh buổi làm việc

Sáng ngày 21/9, đồng chí Hoàng Văn Thái, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền đã có buổi làm việc với các ngành liên quan về tiêu chí thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội của huyện Nông thôn mới (NTM).

 

Theo báo cáo của UBND huyện, đến nay toàn huyện Phong Điền có 15/15 xã đạt chuẩn NTM, trong đó, có 13 xã được UBND tỉnh công nhận; còn 2 xã (Phong Sơn và Phong Chương) đã hoàn thiện hồ sơ trình Văn phòng điều phối NTM tỉnh. Đối với các xã trong kế hoạch đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023, qua rà soát 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, đến nay có 2 xã Phong An và Điền Lộc đạt 16/19 tiêu chí, dự kiến cuối năm 2023 đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Đối với công tác xây dựng huyện NTM, hiện nay huyện đạt 2/5 chỉ tiêu; 3 chỉ tiêu chưa đạt gồm: Chỉ tiêu 2 - Có ít nhất 10% số xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM nâng cao; Chỉ tiêu 4 - Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng NTM của huyện đạt từ 90% trở lên; Chỉ tiêu 5. Đạt tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021-2025 (hiện chỉ tiêu 5 có 5/9 tiêu chí đạt; 3 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 05 - Y tế - Văn hóa - Giáo dục; tiêu chí số 07 - Môi trường; tiêu chí số 08 - Chất lượng môi trường sống), phấn đấu đến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tổng hợp những nội dung còn tồn tại, vướng mắc và đưa ra các ý kiến, kiến nghị đề xuất để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền Hoàng Văn Thái chủ trì buổi làm việc với các ngành về tiêu chí thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền Hoàng Văn Thái đề nghị lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn cần nêu cao quyết tâm hơn nữa trong việc hoàn thiện các tiêu chí, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động sức dân để thực hiện các tiêu chí. Đồng thời đề ra một số nhiệm vụ giải pháp: Tiếp tục tham mưu tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Chương trình xây dựng NTM, nhằm không ngừng nâng cao nhận thức cho các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy vai trò của cộng đồng thôn, bản, làng xóm và của từng hộ gia đình tích cực tham gia thực hiện các nội dung Chương trình nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới. Tiếp tục phối hợp tham mưu công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM trên toàn huyện, trong đó tập trung vào các chính sách mới của Trung ương, tỉnh, huyện. Xây dựng và phát triển các thiết chế văn hóa, hạ tầng thương mại nông thôn. Tiếp tục ưu tiên đầu tư cho các trường học, trạm y tế, cơ sở dạy nghề đạt chuẩn quốc gia. Phối hợp tham mưu thực hiện nếp sống văn minh đô thị và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; làm tốt công tác vệ sinh môi trường, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp; củng cố hệ thống chính trị, giữ vững tình hình an ninh trật tự ở nông thôn,...

 

 

Tiến Dũng (TT VH -TT&TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 5.882 khách