Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 07/08/2023

Ngày 10 tháng 7 năm 2023 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1637/QĐ-UBND về Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố: - Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích: Gồm 1699 TTHC (1392 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, 231 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và 76 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã) - Danh mục thủ tục hành chính thực hiện trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích: Gồm 04 TTHC (01 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, 01 thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, 01 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã và 01 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã)

Tập tin đính kèm:
Văn phòng HĐND và UBND
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.650.291
Hiện tại 4.307 khách