Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phong Điền: Kết quả nổi bật giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày cập nhật 07/07/2023
Cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện ngày càng khang trang

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Phong Điền đã tập trung lãnh, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV đạt những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khởi sắc.

 

Có thể nói, bước vào triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bên cạnh những mặt thuận lợi, nhất là việc Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 13/12/2021 về xây dựng, phát triển huyện Phong Điền đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; huyện đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19, suy thoái kinh tế, thiên tai năm 2020, lũ lụt trái mùa,… nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung khắc phục khó khăn và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các mặt.

Qua  03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết XIV, có 12/14 chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đảm bảo theo tiến độ và chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tình hình kinh tế xã hội của địa phương đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 16,28%, đạt kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân đầu người (theo VA) tăng từ 53  triệu đồng (năm 2020) lên 63,3 triệu đồng (năm 2022) và dự ước đạt 69,1 triệu đồng (năm 2023); chương trình phát triển đô thị với tổng vốn đầu tư công phân bổ khoảng 1.045 tỷ   đồng để tập trung đầu tư đồng bộ trên các lĩnh vực: chỉnh trang các khu trung tâm đô thị định hướng thành phường, giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng, các  công trình dân sinh, hạ tầng xã hội; đầu tư hệ thống giao thông đối ngoại, đối nội quan trọng như: Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua huyện, đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền- Điền Lộc (giai đoạn 2), mở rộng đường Khúc Lý - Mỹ Xuyên, mở rộng Quốc lộ 49 B, sửa chữa các tuyến đường Tỉnh lộ,… đến nay, bộ mặt đô thị thay đổi căn bản, cơ bản đáp ứng các tiêu chí về đô thị loại IV; Quy hoạch chung phát triển đô thị và Chương trình phát triển đô thị huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt, cơ sở hạ tầng đô thị ngày càng hoàn thiện, tổng số điểm đánh giá các tiêu chí đô thị loại IV trên địa bàn huyện đạt khoảng 86,25/100 điểm; Lĩnh vực nông nghiệp và PTNT có nhiều chuyển biến, giá trị sản xuất đều tăng qua các năm; nhiều công trình thủy lợi, hệ thống kênh mương, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp được quan tâm đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp cho người dân trên địa bàn; công tác xây dựng nông thôn mới, kết quả đến nay có 10/15 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 03 xã Điền Hương, Phong Xuân và Phong Bình đã trình hồ sơ thẩm định đề nghị UBND tỉnh công nhận; 02 xã Phong Sơn và Phong Chương đã hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét công nhận; Thị trấn Phong Điền đạt chuẩn Thị trấn văn minh đô thị,….; Công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn được đẩy mạnh, đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án lớn trên địa bàn như: Cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua huyện; Đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc; hoạt động du lịch - dịch vụ được khôi phục, có nhiều khởi sắc sau dịch bệnh Covid -19; lĩnh vực văn hóa - xã hội được triển khai đồng bộ với nhiều chuyển biến tích cực; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xây dựng chính quyền, trong đó chú trọng đến công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng,… Với những kết quả nói trên đã góp phần tạo tiền đề và động lực quan trọng để tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng Phong Điền trở thành Thị xã vào trước năm 2025 theo Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 13/12/2021 của Tỉnh ủy.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn một số hạn chế, như: việc lập các quy hoạch đô thị, xây dựng trên địa bàn chậm so với kế hoạch; công tác kêu gọi đầu tư còn gặp nhiều khó khăn, nhất là kêu gọi các nhà đầu tư lớn, các dự án có sức lan tỏa còn hạn chế; tỷ lệ lấp đầy và tỷ lệ đầu tư theo vốn đăng ký trong khu công nghiệp còn  thấp; hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp lớn trên địa bàn (Công ty SCAVI, Xi măng Đồng Lâm,...) gặp nhiều khó khăn; một số nhà máy chủ yếu chế biến thô, chưa đẩy mạnh hoạt động chế biến sâu các sản phẩm từ cát. Trong nông nghiệp, việc thực hiện liên doanh, liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ    sản phẩm, nhất là với các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên địa bàn vẫn còn hạn chế, chưa thật sự bền vững; giá trị các loại nông sản sạch, hữu cơ, theo tiêu chuẩn VietGAP còn bấp bênh, chưa được thị trường đánh giá cao và tiêu thụ nhiều,…

Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp được quan tâm đầu tư

Ông Đoàn Kỳ Côi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: “Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền huyện tiếp tục nâng cao các tiêu chí và tích cực, chủ động phối hợp để hoàn thiện,  đề nghị phê duyệt Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập Thị xã Phong   Điền đạt chuẩn đô thị loại IV; huy động nguồn lực đầu tư nâng cao các tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới và lập hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; triển khai các dự án chỉnh trang đô thị, các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, hạ tầng xã hội; hoàn thành các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, nhất là các quy hoạch phân khu, quy hoạch chung các xã, quy hoạch phục vụ công tác kêu gọi đầu tư; đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát huy hoạt động dịch vụ trên lĩnh vực nông nghiệp, trong đó ưu tiên nguồn lực để thực hiện Đề án phát triển trồng cây ăn quả, Đề án chăn nuôi lợn tập trung theo hướng an toàn sinh học; nhân rộng các mô hình, dự án sản xuất ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, VietGAP đối với cây lúa, sen, rau màu, cây dược liệu, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; tích cực kêu gọi, tạo điều kiện để liên kết 4 nhà trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp” gắn với tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai dự án nhà ở xã hội tại xã Phong Hiền; xúc tiến đầu tư vào các khu vực có tiềm năng: kêu gọi để thực hiện chuyển đổi chợ An Lỗ, đầu tư khu dịch vụ thương mại ngã tư An Lỗ, ngã tư Tỉnh lộ 9 - Quốc lộ 1A, khu vực ngoài khu nước khoáng Thanh Tân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo”; huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị, văn minh đô thị,…”.

Với những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, là sự nổ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phong Điền. Đây cũng sẽ là tiền đề quan trọng để huyện Phong Điền phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, sớm đưa huyện Phong Điền trở thành Thị xã vào trước năm 2025.

 

Khánh Trình (TT VH - TT&TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.649.015
Hiện tại 3.409 khách