Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phong Điền triển khai trục vớt, xử lý bèo lục bình nhằm tạo cảnh quan môi trường và khơi thông dòng chảy
Ngày cập nhật 05/07/2023
Đông đảo người dân tham gia trục vớt bèo lục bình nhằm tạo cảnh quan môi trường và khơi thông dòng chảy

Để duy trì thường xuyên công tác xử lý, trục vớt bèo lục bình đạt hiệu quả, đồng bộ nhằm làm thông thoáng tạo cảnh quan môi trường, khơi thông dòng chảy sông, suối, kênh mương, ao hồ tại các địa phương, UBND huyện Phong Điền đã có văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác trục vớt, xử lý bèo lục bình.

 

Theo đó, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn căn cứ vào địa bàn hoặc địa giới hành chính tiến hành kiểm tra, rà soát, thống kê; chủ động xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, phân công trách nhiệm, phổ biến đến từng thôn, bản, tổ dân phố và huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ tham gia vào công tác trục vớt, thu gom bèo lục bình trên các tuyến sông, hói, kênh, rạch, ao, hồ để đảm bảo cảnh quan vệ sinh môi trường, hoạt động giao thông thủy và dòng chảy. Thực hiện lồng ghép công tác trục vớt, thu gom, xử lý bèo lục bình và Kế hoạch thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, xem kết quả thực hiện là một tiêu chí trong công tác đánh giá, xếp loại thực hiện phong trào Chủ nhật xanh hàng năm. Chủ động bố trí kinh phí của địa phương để thực hiện các kế hoạch trục vớt, thu gom, xử lý bèo lục bình đảm bảo công tác thực hiện được thường xuyên, định kỳ nhằm ngăn chặn sự phát triển bèo lục bình trên địa bàn. Tuyên truyền, khuyến khích người dân, các hợp tác xã nông nghiệp sử dụng bèo lục bình để ủ phân bón cho cây trồng.

Trục vớt, thu gom, xử lý bèo lục bình thường xuyên nhằm ngăn chặn sự phát triển.

Các cơ quan có liên quan theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện công tác trục vớt bèo lục bình ở khu vực đầu mối các công trình thủy lợi, trên hệ thống kênh mương thủy lợi trên địa bàn huyện, nhằm đảm bảo phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; rà soát, cân đối, tham mưu bố trí một phần kinh phí hàng năm cho các địa phương thực hiện công tác trục vớt, thu gom, xử lý bèo lục bình theo các quy định hiện hành.

Ông Hồ Đôn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết: “Thời gian qua, thời tiết thuận lợi, bèo lục bình phát triển mạnh trên các dòng sông, suối, kênh mương, ao hồ… không những cản trở dòng chảy, gây khó khăn cho giao thông đường thủy, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản của bà con nhân dân, mà còn gây ô nhiễm khi bèo lục bình thối rữa ô nhiễm nguồi nước, mất mỹ quan môi trường”.

“Hằng năm, UBND huyện Phong Điền đều chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình thực tế của địa bàn để thực hiện việc trục vớt bèo lục bình, nhằm khơi thông dòng chảy để phục vụ tưới tiêu cho vụ sản xuất Hè Thu và chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai trước mùa mưa bão”, ông Đôn cho biết thêm.

 

Tiến Dũng (TT VH -TT&TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.650.211
Hiện tại 4.238 khách