Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hiệu quả áp dụng tiêu chuẩn ISO trong cải cách thủ tục hành chính ở huyện Phong Điền
Ngày cập nhật 23/06/2023
Đội ngũ cán bộ, công chức ở huyện Phong Điền luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, xử lý công việc nhịp nhàng, minh bạch bằng các quy trình

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là những chuyển biến tích cực sau thời gian triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong hoạt động của UBND cấp xã và các đơn vị, phòng, ban của huyện Phong Điền, góp phần từng bước xây dựng nền hành chính khoa học và xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ Nhân dân.

 

Xác định đây là công cụ nhằm chuẩn hóa quy trình giải quyết TTHC, tạo sự công khai, minh bạch, UBND huyện Phong Điền đã phát động và triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2021-2025”; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân về công tác CCHC; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức thực hiện CCHC, trong đó có việc áp dụng hệ thống QLCL ISO trong các cơ quan quản lý Nhà nước. Đồng thời thường xuyên rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực quản lý để kịp thời bổ sung những quy trình mới, loại bỏ những quy trình cũ đã hết hiệu lực. Đến nay, 100% phòng, ban trực thuộc UBND huyện và 100% xã, thị trấn đã xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 bao phủ 100% TTHC cấp huyện trên tất cả các lĩnh vực: Thanh tra, Tư pháp, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục,...

Trong 6 tháng đầu năm 2023, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của huyện Phong Điền đã tiếp nhận 6.945 hồ sơ (trong đó, 2.442 hồ sơtrực tuyến và 4.503 hồ sơ truyền thống), đã giải quyết 6.245 hồ sơ, trong đó, trước hạn và đúng hạn 5.933 hồ sơ (95%), trễ hạn 312 hồ sơ;đang giải quyết 700 hồ sơ, trong đó, chưa đến hạn 679 hồ sơ, đã quá hạn 21 hồ sơ (hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết 974 hồ sơ). Về cấp xã, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận 6.249 hồ sơ (trong đó, 1.303 hồ sơtrực tuyến và 4.946 hồ sơ truyền thống), đã giải quyết 6.144 hồ sơ, trong đó, trước hạn và đúng hạn 6.119 hồ sơ (99,59%), trễ hạn 25 hồ sơ; đang giải quyết 105 hồ sơ, trong đó, chưa đến hạn 102 hồ sơ, đã quá hạn 03 hồ sơ (không đủ điều kiện giải quyết 116 hồ sơ).

Đông đảo người dân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm hành Chính công huyện Phong Điền

Ông Hồ Đôn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết: “Nhờ áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015, huyện Phong Điền đã hình thành các quy trình giải quyết công việc một cách khoa học từ việc tổ chức, thu thập, lưu trữ, sắp xếp các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên theo hệ thống với từng lĩnh vực, công việc. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tác phong, lề lối, hạn chế thấp nhất việc chậm hoặc quá hạn hồ sơ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính, tạo dựng được lòng tin và sự hài lòng của người dân trong môi trường làm việc khoa học”.

“Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 là công cụ nhằm chuẩn hóa quy trình giải quyết TTHC, tạo sự công khai, minh bạch; tránh gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân. Thấy được tầm quan trọng đó, thời gian qua, huyện Phong Điền đã đầu tư kinh phí, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị triển khai đẩy mạnh áp dụng ISO 9001. Hàng năm, UBND huyện đã triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo từng người nắm vững các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO. Thường xuyên rà soát hệ thống quản lý chất lượng và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực quản lý để kịp thời bổ sung những quy trình mới, loại bỏ những quy trình cũ đã hết hiệu lực, có báo cáo về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ)”, ông Hồ Đôn cho biết thêm.

Từ khi áp dụng tiêu chuẩn ISO, huyện Phong Điền đã hình thành các quy trình giải quyết công việc một cách khoa học; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chứccũng đã chủ động, có trách nhiệm hơn, giải quyết gọn từng việc, hạn chế thấp nhất việc chậm hoặc quá hạn hồ sơ. Lãnh đạo đơn vị điều hành công việc hiệu quả hơn, nhờ thiết lập cơ chế giải quyết công việc rành mạch, thống nhất và tránh được tình trạng gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức. Điều quan trọng hơn là chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính được nâng cao; tạo dựng được lòng tin và sự hài lòng của người dân.

Tại xã Điền Hương, các phòng làm việc, đặc biệt là bộ phận “một cửa” của UBND xã đã tạo ấn tượng tốt với người đến giao dịch. Nơi làm việc được sắp xếp ngăn nắp, khoa học; có biển hiệu, tên cán bộ phụ trách từng lĩnh vực cụ thể, rõ ràng; các bộ thủ tục, các bước tiến hành, quy trình làm TTHC được niêm yết công khai. Đội ngũ cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, xử lý công việc nhịp nhàng, minh bạch bằng các quy trình, hướng dẫn theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng giữa các khâu; giảm lãng phí thời gian, nâng cao năng suất và chất lượng công việc. Người dân đến giao dịch làm thủ tục cảm thấy hài lòng với phong cách phục vụ.

Anh Hoàng Văn Bình, người dân xã Điền Hương,cho biết: “Khi xã áp dụng hệ thống quản lý mới, TTHC được niêm yết công khai cho người dân biết. Chẳng hạn khi đi đăng ký lại khai sinh theo hướng dẫn tôi chuẩn bị các giấy tờ đầy đủ như: căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, các giấy tờ hợp pháp khác để chứng minh mối quan hệ nhân thân nên không còn phải đi lại nhiều, việc giải quyết nhanh gọn. Ngoài ra, việc giải quyết các TTHC khác ở bộ phận “một cửa” cũng rất nhanh gọn, cán bộ luôn tận tình hướng dẫn khi đến giao dịch”.

Ông Trần Gia Truyền, Chủ tịch UBND xã Điền Hương cho biết: “Từ đầu năm đến nay, UBND xã Điền Hươngđã tiếp nhận 190 hồ sơ TTHC(bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến),số hồ sơ đã giải quyết 190 hồ sơ,trong đó, giải quyết trước hạn 161 hồ sơ và đúng hạn 29 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Đa số cán bộ, công chức của xã còn trẻ nên nhận thức và tiếp cận với hệ thống quản lý chất lượng ISO khá nhanh. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ, công chức xã đã chủ động, có trách nhiệm hơn, giải quyết gọn từng việc. Lãnh đạo xã cũng điều hành công việc hiệu quả hơn nhờ thiết lập cơ chế giải quyết công việc rành mạch, thống nhất”.

Việc xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ở huyện Phong Điền đã góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC trong cung cấp dịch vụ hành chính công, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước. Hệ thống đã hỗ trợ các cơ quan chuẩn hóa quá trình giải quyết công việc, cải tiến phương thức thực thi công vụ hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân, công dân có liên quan, minh bạch hóa các quy trình giải quyết TTHC, là nền tảng quan trọng cho việc xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến một nền hành chính hiện đại, dân chủ, trong sạch, vững mạnh.

 

Tiến Dũng (TT VH - TT &T T huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.649.501
Hiện tại 3.773 khách