Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý
Ngày cập nhật 07/05/2023

Ngày 04 tháng 4 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn đã ban hành Quyết định số 1343/QĐ-BNNPTNT về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó, có 61 thủ tục hành chính cấp Trung ương, 26 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 04 thủ tục hành chính cấp huyện

Tập tin đính kèm:
Văn phòng HĐND và UBND
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 4.472 khách