Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố 19 thủ tục hành chính nội bộ
Ngày cập nhật 07/05/2023

 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 787/QĐ-BVHTTDL về việc công bố 19 thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cụ thể, thủ tục hành chính cấp trung ương có 12 thủ tục về lĩnh vực văn hóa cơ sở; di sản văn hóa; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; thi đua, khen thưởng; du lịch như: Thủ tục cấp Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Giấy khen cho cuộc thi, liên hoan văn nghệ quần chúng cấp toàn quốc và khu vực; thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận ngày truyền thống; thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng chuyên ngành thuộc Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương; thủ tục đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài phục vụ hoạt động đối ngoại cấp nhà nước; thủ tục lấy ý kiến dự kiến đặt tên, đổi tên công trình công cộng có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng, tên đường, phố...

Thủ tục hành chính cấp tỉnh có 4 thủ tục về văn hóa cơ sở; Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm như: Thủ tục xét, công nhận quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh; thủ tục phê duyệt quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng cấp tỉnh; thủ tục điều chỉnh quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng cấp tỉnh...

Thủ tục hành chính cấp huyện có 3 thủ tục về văn hóa cơ sở; hương ước, quy ước như: Thủ tục xét, công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; thủ tục xét, công nhận lại phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; thủ tục công nhận hương ước, quy ước.

Tập tin đính kèm:
Văn phòng HĐND và UBND
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.649.772
Hiện tại 3.935 khách