Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phong Điền: Triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 11/2022
Ngày cập nhật 02/11/2022
Đồng chí Nguyễn Đình Bách, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại phiên họp

     Sáng ngày 02/11, UBND huyện Phong Điền tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10/2022 và triển khai nhiệm vụ tháng 11/2022. Đồng chí Nguyễn Đình Bách, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Văn Cho, UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

     Đánh giá chung tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2022 trên địa bàn huyện Phong Điền tiếp tục phát triển ổn định, các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ được đảm bảo như: thu hoạch các loại cây trồng Vụ Hè thu 2022 đảm bảo, cây sắn đã thu hoạch khoảng 550 ha/804,47 ha; cây sen diện tích 355 ha; ném, kiệu đã trồng 135/160 ha kế hoạch; cây ăn quả 475 ha (Bưởi thanh trà 130 ha, bưởi da xanh 210 ha, cam, quýt 47 ha); triển khai Đề án chăn nuôi lợn tập trung kết hợp trồng trọt theo hướng an toàn sinh học giai đoạn 2021-2025; triển khai Kế hoạch nuôi Ốc nhồi trong bể xi măng; mô hình nuôi ốc hương trong ao lót bạt và mô hình nuôi cá Nâu trong ao lót bạt; tổ chức rà soát, đánh giá phân hạng 05 sản phẩm OCOP năm 2022; rà soát các tiêu chí đạt chuẩn NTM đối với 02 xã (Phong Chương, Phong Sơn) trong lộ trình năm 2022. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện trong tháng là 5.075,3 triệu đồng, lũy kế đến tháng 10/2022 là: 285.008 triệu đồng (đạt 100,7% so với dự toán huyện giao); công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng 48 dự án, trong đó: chuyển tiếp từ năm 2021 và các năm trước 33 dự án, 15 dự án mới nhận năm 2022, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 11 dự án và đang tiếp tục triển khai 37 dự án; tình hình dịch bệnh Covid - 19  cơ bản được kiểm soát tốt; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường; các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo, y tế được tổ chức thực hiện tốt; công tác quân sự, quốc phòng được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định,…

     Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Thời gian còn lại trong năm 2022 không nhiều, dự báo tình hình tiếp tục có những khó khăn, thách thức, nhất là tình hình thiên tai, bão lũ những tháng cuối năm còn diễn biến phức tạp, khó lường làm ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ của huyện.  Với quyết tâm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm các đơn vị, địa phương cần tập trung bám sát nhiệm vụ trọng tâm, triển khai các biện pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, chương trình, dự án trọng điểm, triển khai công tác lập, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Phong Điền; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo theo kế hoạch; triển khai các giải pháp và hoàn thiện Đề án phân loại đô thị loại IV đối với đô thị Phong Điền;  UBND các xã, thị trấn, các cơ quan có liên quan nghiêm túc thực hiện các văn bản của Văn phòng chính phủ, kết luận của UBND tỉnh, UBND huyện về đầu tư công năm 2022; triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2022 và công tác chống thất thu thuế trên địa bàn huyện; hoàn thiện nội dung trình tại Hội nghị Huyện ủy tháng 11/2022; chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa VII và các nội dung giải trình, giám sát theo kế hoạch làm việc của Thường trực HĐND huyện; thực hiện công tác chấm điểm CCHC các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn năm 2022 đảm bảo theo yêu cầu; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng,…

 

Khánh Trình (TT VH - TT & TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 12.428 khách