Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phong Điền: Hiệu quả từ phong trào thi đua yêu nước
Ngày cập nhật 12/09/2022
Nông dân tham gia sản xuất phát triển kinh tế

     Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và mọi tầng lớp nhân dân huyện Phong Điền đã không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, tạo động lực và sức mạnh to lớn thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội; đời sống nhân dân được nâng cao, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới.

 

     Mạnh mẽ từ các phong trào thi đua

     Những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân trên địa bàn huyện Phong Điền được thực hiện nghiêm túc, tạo ra sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Việc phát động thi đua và tổng kết thi đua khen thưởng hàng năm được thống nhất từ cấp huyện đến các xã, thị trấn, chất lượng các phong trào thi đua được nâng cao, công tác biểu dương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc bảo đảm kịp thời, đúng người, đúng việc.

     Ông Hoàng Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết: “Một trong những cuộc vận động, phong trào thi đua lớn được huyện Phong Điền triển khai, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đó là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, văn minh đô thị”. Huyện đã tổ chức ký kết giao ước thi đua, phấn đấu đạt và vượt mức mục tiêu Chương trình đề ra. Việc triển khai các phong trào thi đua được triển khai rộng khắp trên địa bàn các xã, thị trấn với nội dung và hình thức phù hợp, thiết thực, với phương châm “Phát huy và huy động nội lực là chính”. Hàng năm Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện, luôn làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến; thường xuyên thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các sáng kiến, kinh nghiệm, kịp thời khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua”.

     Thông qua các phong trào thi đua như “Nông dân sản xuất giỏi”, phong trào “ Thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Giúp nhau làm giàu”,… đã có nhiều nông dân trên địa bàn huyện đã vươn lên làm giàu chính đáng. Điển hình có anh Trần Hữu Du, thôn Chính An, xã Phong Chương: “Xác định ở vùng đất đồng bằng như ở địa bàn xã, chủ yếu là đất trồng lúa, để làm giàu trên quê hương mình chỉ có làm nông nghiệp. Trong thời gian 03 năm qua gia đình tôi đã mạnh dạng đấu ruộng đất 5% của xã với tổng diện tích gần 08 mẫu để trồng lúa và áp dụng các thành tựu khoa học vào sản xuất nông nghiệp. Trung bình mỗi vụ lúa, gia đình tôi trừ chi phí xong lãi khoảng được 100 - 150 triệu đồng/vụ, qua đó đã góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình”, anh Du cho biết.

     “Đến nay, toàn huyện Phong Điền có 10/15 xã đạt chuẩn Nông thôn mới và có 03 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đang đề nghị công nhận; phấn đấu đến hết năm 2022, 02 xã cuối cùng của huyện sẽ đạt 19 tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới, đó là Phong Chương và Phong Sơn. Hiện nay, diện mạo nông thôn ở Phong Điền có nhiều đổi mới, hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư xây dựng; các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả được chú ý nhân rộng. Người dân đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, nhất là các sản phẩm thế mạnh của huyện, thu nhập của người dân được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện”, ông Thái cho biết thêm.

     Việc huy động và sử dụng các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng cơ cấu kinh tế, tổ chức sản xuất ngày càng hợp lý và hiệu quả. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.

     Thực hiện đồng bộ các giải pháp

     Từ việc triển khai đồng bộ các phong trào thi đua, hiệu quả của phong trào tạo được niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền. Từ đó, đã tạo được sức mạnh tổng hợp và đạt được những thành tựu khích lệ trong phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Với sự đồng thuận của nhân dân, sự hỗ trợ của tỉnh, đồng hành của doanh nghiệp, nguồn vốn ngân sách Nhà nước kết hợp với nguồn lực xã hội hóa được huyện tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, giáo dục.

     Có thể nói, để triển khai tốt các phong trào thi đua và công tác giảm nghèo, an sinh xã hội đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên được các ngành, các cấp trên địa bàn huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các chương trình giảm nghèo được triển khai đồng bộ, có sự phân công trách nhiệm từ Ban chỉ đạo các cấp, chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp tạo điều kiện cho người nghèo được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, tiếp cận thông tin, giúp người nghèo có điều kiện thoát nghèo và hạn chế tái nghèo; các chế độ, chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời; phong trào đền ơn đáp nghĩa được duy trì và phát triển; các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, được mở rộng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội; các hoạt động nhân đạo, từ thiện ngày càng lan tỏa rộng rãi,...

     “Thời gian tới, huyện Phong Điền tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, nhằm tạo động lực thi đua từ các tầng lớp nhân dân; phổ biến kinh nghiệm hay, biểu dương gương người tốt, việc tốt và các mô hình tiêu biểu để nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa rộng khắp. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị trong từng giai đoạn; cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, từ đó hoàn thành vượt mức kế hoạch, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, đảm bảo phát triển bền vững, xây dựng Phong Điền trở thành Thị xã trước năm 2025, theo tinh thần Nghị quyết 15 của Tỉnh ủy”, ông Đoàn Kỳ Côi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng BCĐ giảm nghèo huyện khẳng định.

 

Khánh Trình (TT VH - TT & TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.652.590
Hiện tại 6.042 khách