Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021
Ngày cập nhật 25/08/2022
Toàn cảnh Hội nghị

     Chiều ngày 24/8, UBND huyện Phong Điền tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Liều, Cục Trưởng Cục thống kê tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo tổng Điều tra kinh tế và cơ sở hành chính tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, các điều tra viên của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phong Điền.

 

     Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính được tổ chức 05 năm 01 lần, cuộc điều tra có phạm vi rộng, thu thập các chỉ tiêu kinh tế phức tạp của toàn bộ các đơn vị kinh tế, đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn huyện. Cuộc điều tra đã thực hiện tốt công tác tổ chức, đảm bảo theo đúng các văn bản chỉ đạo của cấp trên; công tác thu thập thông tin, tổng hợp, công bố dữ liệu và bảo mật thông tin được thực hiện nghiêm túc theo quy định, phù hợp với tình hình điều kiện thực tế tại các đơn vị, địa phương; đánh giá toàn diện sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, tôn giáo, tín ngưỡng, kết quả sản xuất kinh doanh, cơ cấu, sự phân bổ của các cơ sở và lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng và Nhà nước, các Bộ, ngành và địa phương. Theo báo cáo, năm 2020 toàn huyện Phong Điền có 5579 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể đang hoạt động 11,27% (tương ứng tăng 565 cơ sở) so với năm 2016; thu hút 7398 lao động, tăng 10,58% (tương ứng tăng 708 lao động) đã thể hiện rõ định hướng phát triển của huyện Phong Điền trong thời gian qua, góp phần chuyển dịch lao động khu vực nông thôn sang khu vực thương mại, dịch vụ tạo tiềm năng cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

      Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Liều,  Cục Trưởng Cục thống kê tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo tổng Điều tra kinh tế và cơ sở hành chính tỉnh nhấn mạnh: trong thời gian tới Chi cục Thống kê huyện Phong Điền cần phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn cấp huyện để tổ chức tốt các hoạt động thống kê trên địa bàn, tích cực chia sẽ dữ liệu, cung cấp thông tin hành chính cho ngành thống kê, thực hiện nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ, đúng biểu mẫu, đúng thời gian, nhằm nâng cao chất lượng số liệu thống kê, phục vụ công tác chỉ đjao, điều hành của lãnh đạo địa phương và nhu cầu sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân; thống nhất sử dụng thông tin dữ liệu do Tổng cục Thống kê và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố theo quy định; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 21/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế,...

Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021

     Dịp này, Hội nghị đã ken thưởng cho 08 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021.

 

Khánh Trình (TT VH,TT & TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 12.625 khách