Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp

LỊCH TIẾP DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHONG ĐIỀN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 (Ban hành kèm theo Thông báo số 114 /TB-UBND ngày 01 / 7 /2022)
Ngày cập nhật 26/07/2022

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện 6 tháng cuối  năm 2022

NGÀY TIẾP

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

07/7/2022

 

Đ/c Nguyễn Đình Bách Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp công dân huyện

(số 31 đường Phò Trạch)

21/7/2022

Đ/c Hồ Đôn- Phó Chủ tịch

UBND huyện

Hội trường UBND xã

Phong Hiền

 

 

05/8/2022

 

Đ/c Nguyễn Đình Bách Chủ tịch UBND huyện

Hội trường UBND xã

Phong Bình

25/8/2022

Đ/c Hoàng Văn Thái

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp công dân huyện

(số 31 đường Phò Trạch)

 

8/9/2022

 

Đ/c Hồ Đôn- Phó Chủ tịch

UBND huyện

Hội trường UBND xã

Điền Hòa

23/9/2022

Đ/c Nguyễn Đình Bách

 Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp công dân huyện

(số 31 đường Phò Trạch)

 

06/10/2022

 

Đ/c Hoàng Văn Thái

Phó Chủ tịch UBND huyện

Hội trường UBND xã

Điền Hải

21/10/2022

Đ/c Hồ Đôn- Phó Chủ tịch

UBND huyện

Trụ sở Tiếp công dân huyện

 (số 31 đường Phò Trạch)

04/11/2022

Đ/c Nguyễn Đình Bách

 Chủ tịch UBND huyện

Hội trường UBND xã

Phong Sơn

18/11/2022

Đ/c Hoàng Văn Thái

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp công  dân huyện

 (số 31 đường Phò Trạch)

08/12/2022

Đ/c Hồ Đôn- Phó Chủ tịch

UBND huyện

Hội trường UBND xã

Phong Xuân

22/12/2022

Đ/c  Nguyễn Đình Bách

 Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp công  dân huyện

 (số 31 đường Phò Trạch)

 

Tập tin đính kèm:
Văn phòng HĐND-UBND
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.705.142
Hiện tại 1.493 khách