Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp

Phong Điền triển khai, phổ biến Luật Nhà ở; Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản Quy định chi tiết
Ngày cập nhật 04/07/2022
Hơn 150 đại biểu tham dự hội nghị triển khai, phổ biến Luật

     Chiều ngày 01/7, UBND huyện Phong Điền tổ chức triển khai, phổ biến Luật Nhà ở (sửa đổi, bổ sung năm 2022), Luật Biên phòng Việt Nam và Nghị định số 106/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam. Tham dự buổi triển khai có hơn 150 đại biểu là Thường trực HĐND, UBMTTQVN huyện; Lãnh đạo Ban Kinh tế và Ban pháp chế HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, các cơ quan trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện; thành viên Hội đồng PBGDPL huyện; báo cáo viên pháp luật huyện; Lãnh đạo Công an huyện, BCH quân sự huyện; Lãnh đạo HĐND và UBND, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Văn phòng - Thống kê, Địa chính, Công an, Quân sự của 16 xã, thị trấn.

 

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, UVTV, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh giới thiệu nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Biên phòng Việt Nam; những nội dung và các văn bản quy định chi tiết Luật Biên phòng Việt Nam, trong đó tập trung giới thiệu nội dung Nghị định số 106/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam. Theo đó, ngày 11/11/2020, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Biên phòng Việt Nam số 66/2020/QH14; Chủ tịch nước có Lệnh số 11/2020/L-CTN ngày 25/11/2020 về việc công bố Luật Biên phòng Việt Nam và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Luật gồm 6 chương, 36 điều; Luật là văn bản pháp lý rất quan trọng, đã thể chế đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc; về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới.

     Để triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về biên giới, lãnh thổ và thực thi pháp luật ở khu vực biên giới, cửa khẩu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Để triển khai thi hành Luật đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xây dựng Đề cương tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và Nghị định quy định chi tiết nhằm giới thiệu cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên phạm vi cả nước nâng cao nhận thức pháp luật, gắn với thi hành pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước, địa phương và đời sống hằng ngày.

     Các đại biểu cũng được nghe Báo cáo viên huyện triển khai, phổ biến Luật Nhà ở (sửa đổi, bổ sung năm 2022). Luật Nhà ở (hiện hành) gồm có 13 chương, 183 điều. Trong đó, nội dung sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 23 của Luật Nhà ở, cụ thể: “Có quyền sử dụng đất hợp pháp thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản này mà việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, trừ trường hợp thuộc diện Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và các trường hợp thu hồi khác theo quy định của pháp luật: Có quyền sử dụng đất ở; Có quyền sử dụng đất ở và đất khác không phải là đất ở đáp ứng điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. Sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật về đất đai”.

     Có thể nói, đây là những văn bản Luật có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động quản lý của Nhà nước mới được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển KT-XH, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước. Việc phổ biến, quán triệt các nội dung Luật nói trên góp phần nâng cao nhận thức về mặt pháp luật, cũng như nâng cao hiệu quả, vai trò quản lý Nhà nước ở địa phương trong các lĩnh vực thời gian tới.

 

Tiến Dũng (TT VH, TT& TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.671.050
Hiện tại 2.811 khách