Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, tuần thứ tuần thứ 50 (Từ ngày 06-12/12/12/2021)
Ngày cập nhật 06/12/2021

Ngày

Đ/c Nguyễn Đình Bách, Phó Bí thư Huyện ủy

Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Hoàng Văn Thái, UVBTV,

P. Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Hồ Đôn, HUV,

Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Cho, UVBTV, PCT TT HĐND huyện

Thứ Hai

06/12

S

08h30: Chủ tịch, PCT UBND huyện họp giao ban Văn phòng (rà soát các văn bản trình Huyện ủy và HĐND huyện lần thứ 3)

 

Làm việc tại cơ quan

C

14h00: Chủ tịch, PCT HĐND, PCT UBND huyện Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Thứ Ba

07/12

S

08h00: Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6 (GM số 58-GM/TU)

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

08h00: DK Dự Hội nghị TRỰC TUYỀN với Tỉnh về Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp (đ/c Nhàn)

08h00: Đi cơ sở Phong Thu

C

13h30: Làm việc về quy hoạch khu vực khai thác khoáng sản làm vật liệu sang lấp (đ/c Hùng)

14h30: Họp TRỰC TUYỀN Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh (trực tuyến toàn tỉnh) (đ/c Nhật, Hào)

13h30: Làm việc tại cơ quan

14h30: Dự Họp TRỰC TUYỀN Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh (trực tuyến toàn tỉnh) (đ/c Nhật, Hào)

14h00: Dự họp Sở TNMT về khai thác khoáng sản (GM số 699/STNMT)

14h00: Đi cơ sở Thị trấn

Thứ Tư

08/12

S

08h00: Họp TRỰC TUYẾN UBND tỉnh về tiến độ lập Quy hoạch chung các đô thị dự kiến hình thành mới, thành lập đô thị loại V (đ/c Quang)

08h00: DK họp Họp TRỰC TUYẾN UBND tỉnh về Festval 04 mùa (đ/c Hưng)

08h00: Họp TRỰC TUYẾN UBND tỉnh về rà soát phân loại 3 loại rừng tích hợp quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia và kế hoạch tổng thể của Dự án quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) (đ/c Nhàn)

09h00: Họp TT HĐND huyện chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa VII (đ/c Tịnh)

C

13h30: Chủ tịch, PCT HĐND, PCT UBND tham dự kỳ Họp Huyện ủy lần thứ 7

Thứ năm 09/12

S

13h30: Làm việc với BQL DA ĐTXD, TCKH, KTHT và UBND thị trấn Phong Điền về rà soát phơ]ng án chủ trương đầu tư trung tâm thị trấn (đ/c Quang)

15h30: Làm việc với UBND thị trấn Phong Điền, xã Điền Lộc về rà soát kế hoạch đầu tư công năm 2022 (đ/c Quang)

Làm việc tại cơ quan

08h00: Làm việc trực tuyến tại nhà

Đi cơ sở Ngũ Điền

C

14h00: Tiếp công dân định kỳ tại UBND xã Điền Lộc (đ/c Hưng, Ánh)

14h00: Làm việc với Phòng LĐTBXH về điều tra cung cầu lao động và rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 (đ/c Nhi)

14h00: Làm việc trực tuyến tại nhà

Đi cơ sở Phong Hiền, Phong An

Thứ Sáu

10/12

S

08h00: Dự Kỳ họp Thứ 3, HĐND Tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (cả ngày)

08h00: Làm việc với Phòng GD&ĐT  về một số nhiệm vụ

08h00: Làm việc trực tuyến tại nhà

08h00: Dự Kỳ họp Thứ 3, HĐND Tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (cả ngày)

C

 

14h00: Làm việc trực tuyến tại nhà

Thứ Bảy

11/12

S

08h00: Dự Kỳ họp Thứ 3, HĐND Tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (cả ngày)

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch

 

08h00: Dự Kỳ họp Thứ 3, HĐND Tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (cả ngày)

C

 

 

Chủ nhật

12/12

S

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.629.534
Hiện tại 5.568 khách