Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phong Điền phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân
Ngày cập nhật 03/12/2021
Đồng chí Võ Văn Vui, TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện động viên thanh niên lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự

Huyện Phong Điền nằm ở cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích 948 km2, dân số khoảng 90 nghìn người. Là địa bàn có vị trí chiến lược trong khu vực phòng thủ của tỉnh; là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, quân và dân Phong Điền đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.

Phát huy truyền thống đó, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Phong Điền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Phong Điền đã tập trung cao nhất trí tuệ tập thể và các nguồn lực để xây dựng tốt ba nội dung cơ bản, đó là: Xây dựng tiềm lực quốc phòng; xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân.

Những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giúp đỡ phối hợp có hiệu quả của Bộ Chỉ huy Quân sự và các ban ngành cấp tỉnh; Đảng bộ, quân và dân trong toàn huyện đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt quan thách thức, đạt được nhiều thành quả quan trọng. Cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cấp xã đều chú trọng phát huy sức mạnh tinh thần của Nhân dân, xây dựng các tổ chức chính trị vững mạnh. Cán bộ, Nhân dân huyện nhà luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương. Người dân Phong Điền có truyền thống cần cù sáng tạo, tương thân, tương ái, luôn giữ vững và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đất nước và quê hương. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, 13/16 xã, thị trấn được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Hiện nay, Đảng bộ huyện hiện có 47 đảng bộ, chi bộ cơ sở, trong đó gồm: 22 đảng bộ cơ sở (16 đảng bộ xã, thị trấn và 06 đảng bộ cơ quan) và 25 chi bộ cơ sở khối cơ quan, trường học, doanh nghiệp nhà nước; có 276 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trong đó có 137 chi bộ thôn, bản, tổ dân phố. Đảng bộ huyện hiện có 3.750 đảng viên, không có thôn, bản trắng đảng viên. Trên địa bàn huyện có 04 trường THPT, 01 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; toàn huyện đã phổ cập giáo dục THCS; 100% thôn bản có nhà văn hóa cộng đồng; hệ thống truyền thanh của huyện đã đến từng thôn, bản, tổ dân phố. Đây là cơ sở để các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh đến từng người dân.

Doanh trại Cơ quan Quân sự Phong Điền được đầu tư xây dựng khang trang, chính quy, xanh, sạch, sáng

Những năm qua, kinh tế huyện nhà phát triển ổn định, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên. Đến cuối năm 2021, thu ngân sách nhà nước huyện đạt 292 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 59 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,34%; toàn huyện có 13/15 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Hệ thống cơ sở hạ tầng được phát triển đồng bộ: Quốc lộ 1A được mở rộng, 7 tuyến đường tỉnh lộ trên địa bàn và đường giao thông liên xã, liên thôn, đường xóm, trục xóm được rãi nhựa và bê tông hóa đạt hơn 95%; tuyến đường quốc phòng ven biển đã đi vào hoạt động có hiệu quả cao, hiện đang quy hoạch đầu tư mở rộng; hệ thống đê điều, thủy lợi được xây dựng và cải tạo, sản xuất lương thực sản lượng ngày càng cao. Đã thực hiện tốt việc quy hoạch rừng phòng hộ, nuôi tôm trên cát, trên biển. Khả năng huy động phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh xây dựng tiềm lực kinh tế, tiềm lực quân sự của huyện cũng được quan tâm và tăng cường hiệu quả. Nổi bật là đã quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Luật, và Chỉ thị của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Chất lượng và độ tin cậy của LLVT huyện ngày càng được nâng cao.

Xây dựng LLVT huyện được xác định là nội dung then chốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện thường xuyên được củng cố, kiện toàn đủ về số và chất lượng, đủ khả năng tham mưu và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Chi bộ quân sự 16 xã, thị trấn hoạt động có hiệu quả, chất lượng lãnh đạo và sức chiến đấu được nâng lên một bước, Ban Chỉ huy Quân sự xã và đội ngũ cán bộ dân quân tự vệ thường xuyên được bồi dưỡng về trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, độ tin cậy và tỷ lệ đảng viên không ngừng được nâng lên. Lực lượng dự bị động viên thường xuyên được quan tâm, chăm lo xây dựng và phát triển cả về số lượng và chất lượng.

UBND huyện đã quan tâm đầu tư ngân sách để triển khai xây dựng các công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ huyện. Từ Sở chỉ huy thường xuyên đến căn cứ hậu phương, căn cứ chiến đấu, khu sơ tán ban đầu đã được huyện đầu tư hàng chục tỷ đồng. Huyện đã dành gần 5 héc ta đất khu trung tâm để xây dựng doanh trại cho Cơ quân quân sự huyện theo tiêu chí của Bộ Quốc phòng. Hỗ trợ gần 2 tỷ đồng mua sắm các thiết bị, nội thất trang bị cho các phòng ở, phòng làm việc, phòng sinh hoạt, hội trường, nhà bếp, nhà kho và các công trình phụ trợ khác, đảm bảo nhu cầu tốt nhất về vật chất và tinh thần cho bộ đội. Riêng năm 2020, 2021, huyện đã đầu tư cho Hội thi Doanh trại, khu nhà kỹ thuật và hệ thống thao trường bắn của LLVT huyện hơn 1,5 tỷ đồng.

Việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân là vấn đề cốt lõi, Phong Điền là địa bàn có vị trí chiến lược trong thế trận khu vực phòng thủ của tỉnh; quán triệt quan điểm xây dựng tỉnh, huyện thành KVPT vững chắc theo Nghị quyết 28- NQ/TW, của Bộ Chính trị (Khóa X), Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ; UBND huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện, đồn Biên phòng Phong Hải phối hợp với các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện thực hiện tốt Nghị định số 03 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Huyện ủy, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện xâydựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND trên địa bàn huyện ngày càng vữngchắc; công tác giáo dục quốc phòng an ninh được quan tâm thực hiện tốt, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành, nhân dân và lực lượng vũ trang.

Có thể nói, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở huyện Phong Điền đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, trong đó LLVT làm nòng cốt. Những kết quả đó đã góp phần cùng LLVT tỉnh nhà xây dựng nền quốc phòng toàn dân của tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng vững chắc. Và đó cũng là tiền đề để xây dựng quê hương Phong Điền ngày càng giàu mạnh, tiến tới xây dựng Phong Điền trở thành thị xã trước năm 2025, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Võ Văn Vui, TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.481.435
Hiện tại 2.292 khách