Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ký kết chương trình phối hợp công tác Dân vận giai đoạn 2021-2025
Ngày cập nhật 11/09/2021

Sáng ngày 10/9, Ban Dân vận Huyện ủy Phong Điền tổ chức hội nghị Sơ kết việc thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Huyện ủy với các cơ quan liên quan, giai đoạn 2017-2020 và ký kết chương trình phối hợp thực hiện, giai đoạn 2021-2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đoàn Kỳ Côi – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Diệu Minh – UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Thái – UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan phối hợp thực hiện chương trình.

 

Ban Dân vận Huyện ủy và các cơ quan, đơn vị phối hợp đã bám sát nội dung trong quy chế, chương trình phối hợp để tổ chức thực hiện, chủ động, tích cực trong công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận và vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị phối hợp được nâng lên và được thể hiện rõ trong từng vị trí công việc. Công tác phối hợp luôn đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy. Ban dân vận Huyện ủy và các cơ quan, đơn vị phối hợp tham mưu triển khai thực hiện hoạt động nhịp nhàng, nhất là phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, củng cố quốc phòng, an ninh xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, làm tốt công tác vận động quần chúng và xử lý các tình huống phức tạp… tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần xây dựng địa phương, đơn vị vững mạnh. Thông qua các phong trào dân vận khéo đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay trên các lĩnh vực bám sát thực tiễn cuộc sống phù hợp với tình hình nhiệm vụ từng giai đoạn có sức lan tỏa lớn.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Phong Điền Trần Thị Diệu Minh khẳng định: Sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị có ý nghĩa quan trọng để chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2017 - 2020 đạt được nhiều thành quả. Năm 2021 là năm quan trọng đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, do đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện tập trung triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy với các cơ quan liên quan giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, Ban dân vận Huyện ủy sẽ tập trung chú trọng xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung chương trình phối hợp phù hợp với nhiệm vụ, chức năng của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phối hợp nghiên cứu để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghiệp vụ công tác dân vận, nhất là đối với đội ngũ cán bộ thường xuyên tiếp xúc với nhân dân để nâng cao trình độ, kĩ năng và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình phối hợp trong thời gian qua; cũng như đóng góp ý kiến để bổ sung, hoàn thiện Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đoàn Kỳ Côi – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy với các cơ quan trong thời gian qua. Từ đó đã tác động đến việc thực hiện hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Đồng chí đề nghị trong nội dung chương trình phối hợp cần chọn một số việc trọng tâm, trọng điểm phù hợp ở từng thời điểm, từng năm để tập trung triển khai thực hiện; Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, tạo sự đồng thuận xã hội; tiếp tục tuyên truyền, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm và hiệu lực, hiệu quả công tác dân vận của đội ngũ cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức theo tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin"; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, đối thoại với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường tổ chức, thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy tối đa quyền và trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Đặc biệt, phát huy vai trò của người dân trong việc tham gia, giám sát thực hiện trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện công tác dân vận hiệu quả, thiết thực, phù hợp với thực tế, tạo được khí thế thi đua trong toàn huyện.

Tại hội nghị, Ban Dân vận Huyện ủy Phong Điền đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Huyện ủy với các cơ quan gồm UBND huyện; UBMTTQVN huyện; Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Công an huyện, Đồn Biên phòng Phong Hải, giai đoạn 2021 - 2025.

Văn Bốn (Trung tâm VHTT-TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.045.920
Hiện tại 247 khách