Tìm kiếm

Phong Điền quan tâm thực hiện đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với người dân
Ngày cập nhật 14/07/2021
Đồng chí Võ Văn Vui – TUV- Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Điền Lộc

Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân là một yêu cầu trong phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền. Thực tế cho thấy, địa phương nào thực hiện tốt công tác này thì ở đó những tâm tư, nguyện vọng hay bức xúc trong đời sống, sinh hoạt, các vấn đề về an sinh xã hội, môi trường của người dân được giải quyết kịp thời, người dân đồng thuận, chung tay thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, ít phát sinh đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Qua đó, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân gắn bó mật thiết hơn, quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy hơn

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền đã chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả tích cực. Ðối thoại với Nhân dân là việc làm cần thiết giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp sát đời sống của Nhân dân, lắng nghe, giải quyết vấn đề vướng mắc, tồn đọng tại cơ sở để phục vụ người dân tốt hơn.

Ở huyện Phong Điền, thời gian qua việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với người dân đã được quan tâm thực hiện. Ở nhiều địa phương, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã thường xuyên tiếp dân, đối thoại với dân về những vấn đề như quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn và đô thị… Qua đối thoại, nhiều vấn đề người dân còn thắc mắc, chưa đồng thuận đã được nắm bắt, giải quyết kịp thời đến với người dân.

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, người đứng đầu cấp ủy các cấp trên địa bàn đã coi trọng hơn việc đối thoại trực tiếp với dân. Ngoài đối thoại với dân để giải quyết những vấn đề “nóng”, cấp thiết. Qua đó tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu,  giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp và kéo dài; vận động, thuyết phục Nhân dân chấp hành đúng các quy định pháp luật không để phát sinh tình hình phức tạp, tạo đồng thuận xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Đồng chí Võ Văn Vui – TUV- Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Điền Môn

Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần phải tăng cường đối thoại trực tiếp với dân bởi việc này không chỉ để giải quyết những vấn đề dân đang cần cấp ủy đảng, chính quyền rốt ráo vào cuộc mà thông qua đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp nhận được nhiều thông tin, được người dân hiến kế để có thêm giải pháp thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ. Đối thoại với dân còn là cơ hội thử thách năng lực, đánh giá phẩm chất của cán bộ. Mỗi lần đối thoại là một lần “sát hạch”, “chấm điểm” công khai, minh bạch năng lực, trách nhiệm, uy tín, bản lĩnh và hiệu quả công tác của cán bộ.

Xác định đối thoại với Nhân dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong giai đoạn hiện nay, Ban Thượng vụ Huyện ủy Phong Điền đã ban hành kế hoạch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị phản ánh của dân; trong đó nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy. Rất nhiều cuộc đối thoại giữa những người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền với người dân đã tạo được sự đồng thuận lớn. Những vấn đề của người dân liên quan đến đất đai, giải tỏa đền bù tái định cư, ô nhiễm môi trường… được giải quyết ổn thỏa thông qua các cuộc đối thoại. Thường trực Huyện ủy Phong Điền đã tổ chức các cuộc đối thoại với Nhân dân để lắng nghe những kiến nghị, phản ánh của Nhân dân liên quan các nội dung về kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng an ninh và các vấn đề khác có liên quan trên địa bàn các xã, thị trấn. Đặc biệt, chú trọng một số vụ việc tồn đọng, kéo dài được Nhân dân quan tâm …

Đối thoại với dân cũng là cơ hội để người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng tác phong làm việc sâu sát với thực tiễn, trau dồi các kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, quản lý và giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân để nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin.

Có thể thấy rằng, qua các buổi đối thoại trực tiếp với Nhân dân, Thường trực Huyện ủy Phong Điền đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người dân. Từ đó, chỉ đạo UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết rốt ráo các vấn đề nảy sinh ở cơ sở, không để xảy ra điểm “nóng” và tình trạng đơn thư vượt cấp. Đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những phản ánh, kiến nghị vượt thẩm quyền…Thời gian tới, huyện Phong Điền sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả Quy định  của Bộ chính trị và Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của người đứng đầu cấp cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề, nội dung quan trọng được Nhân dân quan tâm để triển khai thực hiện. Đồng thời chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các kết luận của Thường trực Huyện ủy tại các buổi tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, nhằm giải quyết những vấn đề nổi cộm, vướng mắc trong dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn tại cơ sở.

Văn Bốn (Trung tâm VHTT-TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.746.552
Hiện tại 394 khách