Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
V/v tham mưu giải quyết nội dung đơn của giải quyết đơn của các hộ dân thôn Mỹ Hòa, xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 08/04/2021

Ngày 31/3/2021, UBND huyện nhận được đơn của các hộ dân thôn Mỹ Hòa, xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế với nội dung đơn đề  nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thôn Mỹ Hòa, xã Điền Lộc ( có đơn kèm theo ).

Sau khi nghiên cứu nội dung đơn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương kiểm tra, xác minh làm việc với UBND xã Điền Lộc và các cơ quan đơn vị liên quan, tham mưu UBND huyện giải quyết trả lời đơn cho công dân trước ngày 22/4/2021.

Ban tiếp công dân huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.883.481
Hiện tại 5.085 khách