Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền: Khai mạc huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2021
Ngày cập nhật 30/03/2021
Tại lớp huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật cho lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) năm thứ nhất năm 2021

Sáng ngày 29/3, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền tổ chức khai mạc huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật cho lực lượng dân quân tự vệ  (DQTV) năm thứ nhất năm 2021. Tham gia lớp huấn luyện tập trung có 80 đồng chí chiến sĩ lực lượng Dân quân tự vệ năm thứ nhất của 16 xã, thị trấn trên địa huyện Phong Điền. Dự khai mạc lớp huấn luyện có đồng chí Trung tá Nguyễn Như Hiếu – Phó Chỉ huy Trưởng – Tham mưu Trưởng – Phụ trách BCH Quân sự huyện Phong Điền.

 

Trong thời gian 15 ngày (từ 29/3 - 12/4), lực lượng dân quân tự vệ đến từ các xã, thị trấn sẽ được học tập và nghiên cứu các nội dung như: Luật Dân quân tự vệ; Diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; Xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN; Một số vấn đề chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng & an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh của địa phương. Đồng thời, các học viên được huấn luyện về điều lệnh đội ngũ; Các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu; Kỹ thuật bắn súng, ném lựu đạn…

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Trung tá Nguyễn Như Hiếu – Phó Chỉ huy Trưởng – Tham mưu Trưởng – Phụ trách BCH Quân sự huyện Phong Điền yêu cầu các đồng chí tham gia huấn luyện chấp hành nghiêm nội quy, quy định trong huấn luyện, học tập, tập trung, ghi chép đầy đủ; giao nhiệm vụ cho khung huấn luyện duy trì nghiêm kỷ luật, đảm bảo an toàn tuyệt về mọi mặt, tổ giáo viên đảm bảo huấn luyện đúng các nội dung theo chương trình, kế hoạch đề ra. Đặc biệt, đồng chí Trung tá Nguyễn Như Hiếu yêu cầu toàn thể lực lượng DQTV năm thứ nhất nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, phát huy truyền thống quê hương, tích cực học tập nâng cao nhận thức chính trị, thành thục các động tác kỹ, chiến thuật cơ bản làm cơ sở để huấn luyện các nội dung sau này. Trung tá Nguyễn Như Hiếu – Phó Chỉ huy Trưởng – Tham mưu Trưởng – Phụ trách BCH Quân sự huyện Phong Điền nhấn mạnh, là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, sức mạnh chiến đấu cho các chiến sĩ lực lượng DQTV, công tác Huấn luyện Quân sự – Giáo dục chính trị giúp cho các chiến sĩ hiểu được vị trí, chức năng của lực lượng DQTV trong việc bảo vệ và phát triển đất nước.

Đây là đợt huấn luyện quan trọng, nhằm huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật cho chiến sỹ dân quân mới kết nạp hiểu biết được vị trí, nhiệm vụ, chức trách của lực lượng dân quân tự vệ. Bên cạnh đó, việc sử dụng thành thạo một số loại vũ khí trang bị trong biên chế; kỹ thuật, chiến thuật để làm cơ sở cho huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tới. Góp phần xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của địa phương.

Văn Bốn (Trung tâm VHTT-TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.042.750
Hiện tại 4.610 khách