Tìm kiếm

Phong Điền: Bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2020 - 2021
Ngày cập nhật 05/10/2020
Tại lớp bồi dưỡng chính trị

Ngày 3/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo ( GD&ĐT) huyện Phong Điền tổ chức lớp Bồi dưỡng Chính trị năm học 2020 - 2021 cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn huyện. Tham dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Trần Quang Cườm, UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Phong Điền.

 

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được nghiên cứu, quán triệt một số nội dung quan trọng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Tình hình kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh và huyện trong 6 tháng đầu năm 2020; Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2020-2021. Tiếp tục thực hiện về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, các vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT năm học 2020-2021.…

 Lớp bồi dưỡng chính trị năm học 2020-2021 nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học những quan điểm mới của Đảng, chính sách pháp luật mới của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để vận dụng sáng tạo, phù hợp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nắm vững cơ bản kiến thức về chính trị, nâng cao ý chí, tinh thần cách mạng, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Qua đó, giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào thực tiễn giảng dạy ở các trường học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện.

Văn Bốn (Trung tâm VHTT-TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.060.635
Hiện tại 2.079 khách