Tìm kiếm

Lịch công tác của thường trực hội đồng nhân dân và lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện, tuần thứ 31 (Từ ngày 27/7- 02/8/2020)
Ngày cập nhật 29/07/2020

Ngày

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

Đ/c Hoàng Văn Thái PCT UBND huyện

Đ/c Văn Công Bình

PCT HĐND huyện

Đ/c Võ Ngọc Sơn

PCT HĐND huyện

Thứ Hai

27/7

S

Dự Lễ công nhận Bằng di tích cấp tỉnh và khánh thành trạm phẩu thuật tiền phương tại xã Phong Hiền

Dự Lễ công nhận Bằng di tích cấp tỉnh và khánh thành trạm phẩu thuật tiền phương tại xã Phong Hiền

Dự Lễ công nhận Bằng di tích cấp tỉnh và khánh thành trạm phẩu thuật tiền phương tại xã Phong Hiền

Làm việc tại cơ quan

Dự Lễ công nhận Bằng di tích cấp tỉnh và khánh thành trạm phẩu thuật tiền phương tại xã Phong Hiền

C

Làm việc tại cơ quan

Đi kiểm tra sản xuất nông nghiệp trên địa bàn

Dự Lễ tuy tặng, phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

28/7

S

Dự kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa VI

Dự kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa VI

Dự kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa VI

Dự kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa VI

Dự kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa VI

C

Dự kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa VI

Dự kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa VI

Dự kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa VI

Dự kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa VI

Dự kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa VI

Thứ Tư

29/7

S

Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản

Họp BCĐ Covid-19 (đ/c Nhi)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

C

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc với P Giáo dục và Nội vụ về tuyển dụng viên chức mầm non và thăng hạng viên chức giáo dục (đ/c Thanh)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm 30/7

S

Làm việc tại cơ quan

Đi cơ sở

- Dự hội nghị hội LHPN huyện

- 9h: Làm việc với Trung tâm văn hóa thể thao

Làm việc tại cơ quan

Khảo sát kiến nghị cử tri tại xã Phong Thu (đ/c Tịnh)

C

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng

Làm việc tại cơ quan

Khảo sát GPMB đường vào cầu Huỳnh Liên-Vân Trạch Hòa (đ/c Tịnh)

Thứ Sáu

31/7

S

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự kiến giải quyết đơn kiến nghị bà Lê Thị Thỉu tại xã Phong Xuân

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

C

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự họp HĐND xã Phong Xuân

Thứ bảy

01/8

S

 

 

Kiểm tra phòng chống Covid-19

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật

02/8

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.586.113
Hiện tại 391 khách