Tìm kiếm

Phong Điền: Tổng kết công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020
Ngày cập nhật 13/07/2020
Lãnh đạo UBND huyện Phong Điền tặng giấy khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

UBND huyện Phong Điền vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.

Trong những năm qua, UBND huyện Phong Điền tập trung chỉ đạo quyết liệt các xã, thị trấn trên địa bàn công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, bên cạnh đó chỉ đạo ngành giáo dục huyện triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng học sinh giỏi, bên cạnh đó thực hiện việc đổi mới năng lực quản lý, tổ chức bồi dưỡng, nâng cao chất lượng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Đẩy mạnh các cuộc vận động " Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tư học và sáng tạo", " đổi mới sáng tạo dạy và học" và phong trào " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"...Đến nay, 100% các trường mầm non, tiểu học và trung học sở trên địa bàn huyện đạt chuẩn về chất lượng giáo dục. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học từng bước đáp ứng. Chương trình kiên cố hóa trường lớp, đề án phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi đã có tác động tích cực, cải thiện hệ thống trường lớp, tình hình cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy và học của các nhà trường. Công tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh, huy động nhiều nguồn lực xã hội tham gia. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện chặt chẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Giai đoạn 2016-2020, toàn huyện Phong Điền có 16 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn là 46/63 trường, trong đó có 14/26 trường Mần non đạt mức độ 1, Tiểu học 21/22 đạt mức độ 1 và 3 trường mức độ 2; 11/15 trường THCS .

Giai đoạn 2021-2025, huyện Phong Điền tiếp tục duy trì, củng cố vững chắc chất lượng các trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia; nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục xây dựng, nâng số trường mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia trong năm 2020. Khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho các nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục ....

Dịp này,  UBND huyện Phong Điền đã trao tặng giấy khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Trần Minh (Trung tâm VHTT-TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.371.783
Hiện tại 5.013 khách