Tìm kiếm
Phong Điền: Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày cập nhật 09/07/2020
Tại hội nghị

Chiều ngày 07/7, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai Hướng dẫn số 08-HD/TU, ngày 07/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 20-HD/HU, ngày 17/02/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền về tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tập trung trí tuệ của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thông qua đó tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong tỉnh; vừa giúp cấp ủy nắm bắt được xu hướng tư tưởng và tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, cán bộ, đảng viên để kịp thời bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vừa định hướng mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới....

Cũng tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phong Điền triển khai công tác tuyên truyền và các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trần Minh (Trung tâm VHTT-TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.327.170
Hiện tại 4.693 khách