Tìm kiếm

Kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm hành chính công huyện Qúy II năm 2020
Ngày cập nhật 07/07/2020

Thực hiện Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; theo Báo cáo số 08/BC-TTHCC ngày 05/7/2020 của Trung tâm hành chính công Huyện, UBND huyện thông báo kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân trong Qúy II về dịch vụ hành chính công, cụ thể như sau:

1. Kết quả khảo sát đánh giá mức độ hài lòng

Tổng số phiếu khảo sát thu được tại thùng phiếu:số phiếu phát ra: 645 phiếu; số phiếu thu vào: 645 phiếu; trong đó: 645 phiếu hợp lệ; 0 phiếu không hợp lệ.

          * Tổng hợp đánh giá mức độ hài lòng tại Trung tâm hành chính công huyện:

 

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Phong Điền

□ Rất hài lòng (645/645; chiếm 100%)

□ Hài lòng (0/645; chiếm 0%)

□ Không hài lòng (0/645; chiếm 0%)

2

Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính của Trung tâm Hành chính công huyện Phong Điền.

□ Rất hài lòng (645/645; chiếm 100%)

□ Hài lòng (0/645; chiếm 0%)

□ Không hài lòng (0/645; chiếm 0%)

3

Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

□ Rất hài lòng (645/645; chiếm 100%)

□ Hài lòng (0/645; chiếm 0%)

□ Không hài lòng (0/645; chiếm 0%)

4

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính?

□ Đúng hẹn (460/645; chiếm 71%)

□ Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

(110/645; chiếm 17%)

□ Không đúng hẹn (75/645; chiếm 12%)

5

Hồ sơ thủ tục hành chính.

□ Đơn giản (645/645; chiếm 100%)

□ Cần giảm giấy tờ (0/645; chiếm 0%)

□ Phức tạp (0/645; chiếm 0%)

 

2. Đánh giá riêng từng phòng, ban chuyên môn giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện:

TT

 

Tên phòng chuyên môn

Họ và tên công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ

Số phiếuhợp lệ

Thái độ giao tiếp

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết TTHC

Đánh giá thành phần hồ sơ

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Đúng hẹn

Chậm nhưng chấp nhận được

Không đúng hẹn

Đơn giản

Cần giảm giấy tờ

Phức tạp

  1.  

Phòng Tư pháp

Nguyễn Đăng Sáu Tý

59

100%

-

-

100%

-

-

100%

-

-

  1.  

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

Lê Thị Thùy Linh

177

100%

-

-

100%

-

-

100%

-

-

  1.  

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Tào Thế Thanh

83

100%

-

-

100%

-

-

100%

-

-

  1.  

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Nguyễn Công Lực

185

100%

-

-

71%

17%

12%

100%

-

-

  1.  

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Đình Tùng

3

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

  1.  

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Lê Ngọc Quỳnh Trang

38

100%

-

-

100%

-

-

100%

-

-

  1.  

Bảo hiểm xã hội huyện

Trần Thị Nở

20

100%

-

-

100%

-

-

100%

-

-

  1.  

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phan Văn Bằng

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  1.  

Chi Cục thuế

Diệp Hoài Nguyên

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  1.  

Công an huyện

Cao Thị Hải

80

100%

-

-

100%

-

-

100%

-

-

Trên đây là Thông báo kết quả khảo sát,đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm hành chính công huyện trong Qúy II/2020.Thông báo này được niêm yết công khai tại Trung tâm hành chính công huyện và đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện./.

 

Tập tin đính kèm:
Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.371.446
Hiện tại 4.942 khách