Tìm kiếm

Phong Điền: Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020
Ngày cập nhật 23/06/2020
Chủ tịch UBND huyện Phong Điền Trịnh Đức Hùng tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

Sáng 19/6, UBND huyện Phong Điền tổ chức hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Phong Điền đã tập trung làm tốt chức năng tham mưu cho Huyện ủy, HĐND&UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện chặt chẽ đúng quy trình công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, triển khai có hiệu quả công tác hậu phương quân đội góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân và thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nét nổi bật trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, các địa phương trên địa bàn huyện Phong Điền đã thực hiện tốt việc quản lý, đăng ký công dân trong độ tuổi nhập ngũ; công khai danh sách khám tuyển, xét duyệt hồ sơ sức khỏe bảo đảm đúng Luật Nghĩa vụ Quân sự. Ngoài ra, chất lượng quân năm nay cao hơn so với mọi năm cả về phẩm chất chính trị và trình độ học vấn. Xác định công tác tuyển quân năm 2020 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, huyện Phong Điền đã tập trung lãnh, chỉ đạo toàn diện hệ thống chính trị cùng vào cuộc nhằm hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2020. Lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng, nhanh, gọn, an toàn, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, hoàn thành 100% chỉ tiêu nhập ngũ được tỉnh giao.

Để nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, năm 2021 huyện Phong Điền tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự cho mọi công dân; phát huy tính chủ động, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đoàn thể, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng. Đồng thời quan tâm, chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội, gắn công tác công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ với xây dựng lực lượng thường trực, xây dựng lực lượng dự bị động viên....

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị, địa phương đã thảo luận nêu lên những kết quả nổi bật và một số tồn tại; đồng thời, đề xuất các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong thời gian tới. Dịp này, UBND huyện Phong Điền đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Thuathienhue.gov.vn
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.060.635
Hiện tại 2.042 khách