Tìm kiếm
Xã Điền Hòa, huyện Phong Điền hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới
Ngày cập nhật 17/05/2020
Trường học ở Điền Hòa được xây dựng đạt chuẩn

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Điền Hòa, huyện Phong Điền đã đạt 19/19 tiêu chí. Từ khi bắt tay xây dựng NTM, xã Điền Hòa đạt được nhiều kết quả ấn tượng trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn phát triển, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân…, qua đó, quyết tâm trở thành xã đạt chuẩn NTM.

Xác định rõ mục tiêu xây dựng NTM, xã Điền Hòa đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và người dân. Trong đó, quan trọng nhất là tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của Đảng bộ, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên truyền, vận động được quan tâm chú trọng ngay từ đầu nên phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” phát triển sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng NTM, phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng NTM. Với những nỗ lực và quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, xã Điền Hòa đã từng bước vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để xây dựng NTM theo đúng lộ trình đã đề ra. Đến nay, Điền Hòa đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM, và đang làm các thủ tục, hồ sơ thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Chương trình xây dựng NTM đã trở thành phong trào lớn có sức lan toả mạnh mẽ, sâu rộng ở xã Điền Hòa. Những kết quả đạt được nổi bật trong xây dựng NTM đã tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế- xã hội . Kết cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng dần tỉ trọng, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, nhất là các sản phẩm thế mạnh của địa phương; tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế , khai thác có hiệu quả kinh tế vùng, kết hợp trồng trọt với chăn nuôi, bảo đảm môi trường sinh thái. Nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) được chú trọng, tổng sản lượng đánh bắt và NTTS bình quân trong  đạt: 822 tấn/năm trong đó: đánh bắt: 442 tấn; sản lượng nuôi trồng: 380 tấn. Diện tích quy hoạch trồng rừng 470,43 ha, trong đó: rừng sản xuất: 332,93ha, rừng phòng hộ: 137,5 ha, đã khai thác 129,8 ha, và thiết kế trồng lại diện tích 110 ha đạt 100% kế hoạch, nâng mật độ che phủ rừng lên 70,5%. Tiểu thủ công nghiệp có nhiều bước phát triển, thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển đa dạng, với 360 hộ kinh doanh lớn, nhỏ, giải quyết việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. Tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 32,4 triệu đồng, tăng so với năm 2015 là 7,4 triệu đồng.

Điểm sáng nổi bật trong xây dựng NTM ở Điền Hòa đó là các tầng lớp nhân dân có những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong tham gia xây dựng NTM. Theo thống kê, tổng kinh phí đầu tư xây dựng NTM là 134.695.241.462 đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương, tỉnh là 26.907.763.838 đồng, chiếm 20%; ngân sách huyện là 31.575.593.185 đồng, chiếm 23%; ngân sách xã là 22.191.554.292 đồng, chiếm 16%; nhân dân đóng góp, tự xây dựng là 54.020.330.146 đồng, chiếm 40%. Hệ thống giao thông nông thôn được bê tông hóa đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại của người dân. Đường trục chính xã, liên xã có 4km/4km được bê tông hóa, đạt tỷ lệ 100%, đường trục thôn được bê tông hóa 8.950m/8.950m, đạt tỷ lệ 100%. Tổng kinh phí thực hiện là 24.833.387.402 đồng. Hệ thống trạm bơm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp được xây dựng đạt 100%, hệ thống kênh mương kiên cố được xây dựng 8.320m/9.820m, đạt tỷ lệ 84,7%.

Diện mạo nông thôn mới ở Điền Hòa khang trang, sạch đẹp

Về sự nghiệp giáo dục và đào tạo, chất lượng giáo dục toàn diện chuyển biến rõ nét; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp. Xã đã hoàn thành và được công nhận phổ cập giáo dục THCS, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo 1.248/2.920 lao động, chiếm 42,7%. Về sự nghiệp y tế, xã Điền Hòa được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế ; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm, thực hiện hiệu quả. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, từng bước đi vào chiều sâu, toàn xã có 1.156/1.192 hộ đạt chuẩn văn hóa đạt 96,9 %, có 11/11 thôn đạt thôn văn hóa, đạt 100%. Quốc phòng - an ninh được tăng cường; giữ vững tình hình an ninh nông thôn, đảm bảo an toàn xã hội. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp. Đội ngũ cán bộ, công chức xã ngày càng hoàn thiện cả về chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm trong công việc, tận tâm phục vụ nhân dân.

Ông Nguyễn Đăng Phúc, Bí thư  Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Điền Hòa cho biết, xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, không được chủ quan, nóng vội, chạy theo thành tích, vì thế đòi hỏi phải hết sức tích cực, quyết liệt, vừa làm vừa rút kinh nghiệm hoàn thiện.  Thực hiện xây dựng NTM, Điền Hòa đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào và tác động tích cực đến phát triển các lĩnh vực khác, nâng cao đời sống nhân dân. Vì thế, Điền Hòa tiếp tục triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp mới nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được, đồng thời nỗ lực để xây dựng NTM nâng cao. Bên cạnh đó,tiếp tục thực hiện tốt việc huy động và sử dụng các nguồn lực trong xây dựng NTM; thường xuyên sâu sát cơ sở để kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở và kịp thời rút kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn vướng mắc; biểu dương, động viên khen thưởng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong xây dựng NTM để toàn xã học tập và vận dụng.

“Với sự đoàn kết, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, Xã Điền Hòa đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, và thực hiện tiếp mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao các tiêu chí. Phấn đấu xây dựng huyện Phong Điền trở thành thị xã trước năm 2025”. Ông Nguyễn Đăng Phúc khẳng định.

 

Văn Bốn (Trung tâm VHTT-TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.140.244
Hiện tại 5.166 khách