Tìm kiếm
Đại hội Chi bộ Phòng Nội vụ huyện Phong Điền lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp
Ngày cập nhật 27/04/2020

Chi bộ phòng Nội vụ huyện vừa tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hồ Tá Thạnh, UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Phong Điền.

 

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ phòng Nội vụ huyện đã tổ chức triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chương trình, kế hoạch hằng năm của Huyện ủy, UBND huyện về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác nội vụ. Đồng thời, kịp thời cụ thể hóa vào nghị quyết hằng năm, các kế hoạch chuyên đề sát với tình hình thực tế của Chi bộ và phối hợp với lãnh đạo cơ quan triển khai tổ chức thực hiện đạt yêu cầu. Tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị đảm bảo đúng lộ trình đề ra. Công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Từ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không ngừng được nâng lên; đến nay, có 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý đạt chuẩn theo quy định. Việc nhận xét, đánh giá quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được thực hiện theo đúng quy trình; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách tiền lương, thi đua-khen thưởng cho cán bộ, đảng viên công chức, viên chức và chính sách người có công trong toàn huyện. Chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Qua đó, từng cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký và mô hình làm theo mà chi bộ đã chọn hằng năm.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hồ Tá Thạnh, UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Phong Điền đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ phòng Nội vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2020-2025, để  hoàn thành tốt nhiệm vụ và chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Chi bộ đề ra, Chi bộ cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, từng cán bộ, đảng viên; phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ; đoàn kết thống nhất trong chi bộ, tham mưu tích cực về công tác tổ chức và công tác nội vụ; xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan; phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực; ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên “Đoàn kết, trung thành, trong sáng, gương mẫu”.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Chi bộ, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 02 đồng chí. Đồng chí, Đặng Quang Bình, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện tái đắc cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Trọng Khánh, được bầu Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu 01 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Văn Bốn (Trung tâm VHTT-TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.327.170
Hiện tại 4.860 khách