Tìm kiếm
Công bố TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế
Ngày cập nhật 24/04/2020

Ngày 16/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 998/QĐ-UBND phê duyệt công bố 03 TTHC bao gồm: mới ban hành (01 TTHC), được sửa đổi, bổ sung (01 TTHC), bị bãi bỏ (01 TTHC) trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế. Cụ thể:

01 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện là: Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

01 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện là: Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

01 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện là Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ 02 TTHC tương ứng trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện được công bố tại Quyết định số 2892/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.327.170
Hiện tại 4.713 khách