Tìm kiếm
Giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019
Ngày cập nhật 29/06/2019
Tại Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo

Sáng 28/6, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phong Điền tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Võ Văn Vui - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền.

 

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước. Thông qua đó, góp phần nâng cao sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân, phong trào thi đua trong toàn huyện được đẩy mạnh, các nhiệm vụ chính trị được thực hiện tốt, hiệu quả. Công tác định hướng tuyên truyền được thực hieenh kịp thời; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương được thường xuyên thông tin, tuyên truyền đến nhân dân. Thông qua các Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện, Ban Thường vụ đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy;  các chuyên đề về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thông tin tình hình thời sự,… được cung cấp, triển khai đến đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện, góp phần làm tốt công tác ổn định chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; công tác theo dõi, nắm bắt điều tra dư luận xã hội được thực hiện kịp thời; việc triển khai công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên,… Các cơ quan khối văn hóa – khoa giáo đã bám sát chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra; chất lượng công tác khoa giáo ngày càng được nâng lên góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Vui- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019; đồng thời, đề nghị các cấp, cơ quan, ban, ngành thực hiện nghiêm túc các quy định về phát ngôn, tuyên truyền, định hướng đối với những vấn đề được dư luận quan tâm, nhằm tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương… Định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Ban Tuyên giáo tập trung đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu năm 2019; tiếp tục quan tâm công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, nhất là trước những sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương và vấn đề phức tạp phát sinh trong mọi mặt đời sống xã hội; góp phần tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên, nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra...

 

Văn Bốn (Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.047.010
Hiện tại 1.152 khách