Tìm kiếm
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội tháng 5 năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019
Ngày cập nhật 06/06/2019

Ngày 06 tháng 6 năm 2019, đồng chí Trịnh Đức Hùng – Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành Báo cáo số:175/BC-UBND về hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội tháng 5 năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019, nội dung cụ thể báo cáo như sau:      

A. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội tháng 5/2019:

I. Lĩnh vực kinh tế:

          1. Về sản xuất nông nghiệp:

a. Trồng trọt:

 Cây lúa: Theo kế hoạch, vụ Hè Thu 2019 toàn huyện gieo cấy với diện tích: 4.947,6 ha. Đến hết ngày 31/5/2019, toàn huyện đã gieo sạ 4.797 ha. Nếu trong thời gian tới thời tiết không có mưa diện rộng, khoảng 82,34 ha có khả năng không gieo sạ được, tập trung tại các xã: Phong An (29,1 ha), Phong Sơn (21 ha), Phong Mỹ (16,54 ha), Phong Hòa (14 ha) và Phong Chương (1,7 ha).

 Vụ Hè Thu 2019, tiếp tục tổ chức sản xuất lúa hữu cơ với diện tích 25,2 ha (An Lỗ: 21 ha, Điền Hòa: 4,2 ha); triển khai sản xuất lúa theo quy trình VietGAP tại xã Phong Bình với diện tích 50 ha; nhân rộng mô hình sản xuất lúa theo hướng VietGAP trên diện tích 2.871,47 ha (trong đó năm 2019 mở rộng thêm 769,6 ha/vụ); triển khai mô hình chuyển đổi cây trồng đối với diện tích lúa bị ảnh hưởng tại Khu mỏ đá vôi, xã Phong Xuân, đến nay đã gieo trồng được 03 ha đậu đỗ, mè.

Cây sắn, lạc: Sắn sinh trưởng và phát triển bình thường (đối với 50 ha sắn tại Phong Hiền bị nhện đỏ gây hại nay đã phục hồi và phát triển ổn định). Cây lạc vụ Đông xuân 2018-2019 đã thu hoạch. Do tình hình thời tiết khô hạn nên năng suất cây lạc thấp, ước đạt 17 tạ/ha, thấp hơn so với năm 2018 từ 6-7 tạ/ ha.

Các loại cây trồng khác: Cây ném đã thu hoạch xong, cây sen trà đầu đang trong thời kỳ thu hoạch, các loại cây trồng khác sinh trưởng phát triển bình thường. Làm việc với Trường Đại học Nông lâm Huế về phương án thành lập trung tâm sản xuất giống sen tại huyện.

b. Chăn nuôi: Đối với bệnh dịch tả lợn Châu Phi: Tổng số lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi và nghi bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện đã tiêu hủy đến nay là 555 con với trọng lượng 33.884 kg, UBND huyện đã tạm ứng kinh phí với số tiền khoảng 1,49 tỷ đồng để kịp thời hỗ trợ cho các chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy trên địa bàn. Đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để phòng, chống dịch bệnh, trong đó đã phân bổ 2.626 lít Bencocid để tiêu độc, 88,1 tấn vôi để phục vụ công tác vệ sinh, khử trùng trên địa bàn; đã thành lập và tiến hành trực trên 06 chốt chặn để kiểm soát vận chuyển lợn và các sản phẩm của lợn ra vào vùng dịch.... Tiếp tục tổ chức tiêm phòng bổ sung vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm.

c. Thủy sản:

  Tôm trên cát: Tổng diện tích thả nuôi từ đầu năm đến nay là 89,51 ha/300 ha KH; tổng diện tích thu hoạch từ đầu năm đến nay là 98,35 ha với 2.013 tấn; trong tháng dịch bệnh ổn định. Tôm đầm phá: Trong tháng đã thả nuôi 17,1 ha tôm sú với 2,45 triệu con giống. Nuôi cá nước ngọt: Tổng số diện tích thả nuôi từ đầu năm đến nay là 291,37 ha/350 ha KH và 267 lồng cá các loại.

  Tổng số sản lượng thủy sản khai thác từ đầu năm đến nay là 359,6 tấn, trong đó: Khai thác biển là 162,8 tấn, khai thác sông đầm là 196,8 tấn.

d. Thủy lợi: Đã tăng cường kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống hạn vụ Hè Thu. Do nắng nóng gay gắt và kéo dài làm cho mực nước của sông Ô Lâu và các hồ đập bị khô kiệt, các đơn vị sản xuất nông nghiệp đã huy động nhiều máy móc, nhân lực để nạo vét kênh mương, hói, ao hồ và tăng cường máy bơm để chống hạn, bảo đảm cho sản xuất đầu vụ Hè Thu; chi phí chống hạn ước tính hơn 1 tỷ đồng.

d. Lâm nghiệp: Hoàn thiện hồ sơ xin khai thác rừng do tỉnh chuyển giao lại gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt; đồng thời xây dựng phương án giao đất, giao rừng đề nghị UBND tỉnh phê duyệt. Theo dõi, kiểm tra công tác bảo vệ, phòng chống chữa cháy rừng. Trong tháng xảy ra 02 vụ cháy tại thôn Vĩnh Hương, xã Phong An: 3,44 ha và xã Phong Xuân: 5,88 ha; hiện đang xác minh nguyên nhân cháy và mức độ thiệt hại.

e. Chương trình xây dựng Nông thôn mới: Xây dựng Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện kết luận của Huyện ủy về chương trình xây dựng nông thôn mới. Hướng dẫn các địa phương đề cương chuẩn bị tổng kết 10 năm (2010-2019) về kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng sổ tay, tài liệu tập huấn nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

2. Lĩnh vực Công nghiệp, TTCN, thương mại, dịch vụ:

Phối hợp với Sở Công Thương, đồng thời liên kết với Công ty TNHH 1TV hữu cơ Huế Việt để sản xuất ống hút và tiến đến sản xuất thêm một số sản phẩm khác như giỏ xách, đệm, chẹ... Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống đệm bàng Phò Trạch đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai thực hiện bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn năm 2019 trên địa bàn huyện. Phê duyệt dự toán duy tu bảo dưỡng các tuyến đường huyện, đường xã năm 2019. Triển khai thực hiện kế hoạch phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn huyện năm 2019, đặc biệt là tại các chợ. Tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi. Tổ chức tuyển chọn đơn vị triển khai nhiệm vụ khoa học cấp huyện đối với dự án Ứng dụng năng lượng điện mặt trời kết hợp đèn led tiết kiệm điện trong điện chiếu sáng đường Vân Trạch Hòa, thị trấn Phong Điền. Đề xuất UBND tỉnh nhiệm vụ khoa học đột xuất cấp tỉnh năm 2019 về Nghiên cứu, đánh giá tác động và đề xuất giải pháp lâu dài, bền vững để phòng tránh nguy cơ sụt đất tại khu vực xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

          3. Lĩnh vực thu, chi ngân sách: Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện trong tháng 5/2019 là 5,960 tỷ đồng, lũy kế đến tháng 5/2019 là 45,985 tỷ  đồng, đạt 23% so với dự toán. Trong đó, thu ngoài quốc doanh 14,314 tỷ đồng, đạt 36,2% dự toán; thu đấu bán quyền sử dụng đất 9,110 tỷ đồng, đạt 11,4% dự toán. Các khoản thu Cục Thuế trực tiếp quản lý thu là 11,649 tỷ đồng, đạt 24,2% dự toán. Tổng chi ngân sách huyện, xã lũy kế thực hiện đến tháng 5/2019 là 272 tỷ đồng, bằng 45% dự toán giao. Nhìn chung, công tác thu ngân sách chưa đảm bảo kế hoạch, nhất là nguồn thu bán đấu giá quyền sử dụng đất còn đạt thấp.

          4. Lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường:

Tiếp tục triển khai Kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất năm 2019. Đến nay, toàn huyện đã cấp mới  đạt 19.795,68 ha, chiếm tỷ lệ 94,22% diện tích cần cấp mới và cấp đổi 4.463,06 ha, chiếm tỷ lệ 73,37% diện tích cần cấp đổi. Phê duyệt phương án dồn điền đổi thửa xã Điền Môn.

Chỉ đạo thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh và phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” năm 2019 trên địa bàn huyện.  Kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về khai thác khoáng sản cát, sỏi tại tuyến sông Bồ và sông Ô Lâu. Báo cáo tình hình thực hiện Đề án thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.  Kiểm tra thực địa và giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ HTC về việc thăm dò, khai thác đất san lấp tại khu vực Động Đá, xã Phong Thu.

5. Lĩnh vực giải phóng mặt bằng: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án trên địa bàn. Đề nghị UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường cho các công trình, dự án trên địa bàn huyện, trong đó có dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Xây dựng phương án bố trí tái định cư cho 72 hộ dân trong bán kính 300m khu mỏ đá vôi xi măng Đồng Lâm và tái định cư 12 hộ dân bị ảnh hưởng bởi trạm đập đá, băng chuyền của nhà máy xi măng Đồng Lâm.

          6. Lĩnh vực đầu tư và xây dựng, quy hoạch:

Về quản lý đầu tư, xây dựng: Trong tháng 5/2019, đã cấp 12 giấy phép xây dựng nhà ở trên địa bàn huyện; 10 giấy phép kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể; phê duyệt quyết toán 08 công trình, dự án hoàn thành.

Tiếp tục triển khai các nội dung theo Kế hoạch triển khai công tác xây dựng cơ bản năm 2019 từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý, trong đó chỉ đạo khởi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình theo kế hoạch, tập trung các công trình trong kế hoạch đầu tư công tỉnh năm 2019 và các công trình thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; tiến hành điều chỉnh quy mô các công trình, dự án để phù hợp với biến động giá vật liệu xây dựng để triển khai thực hiện. Đôn đốc triển khai thực hiện dự án GCF năm 2019. Hoàn thiện các nội dung phục vụ công tác giám sát của Thường trực HĐND huyện về công tác xây dựng cơ bản.

Tổ chức lấy ý kiến thông qua Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật làng cổ Phước Tích, dự án hạ tầng kỹ thuật làng cổ Phước Tích, Quy hoạch chi tiết xây dựng chỉnh trang đô thị thị trấn Phong Điền; trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương quy hoạch phân khu đô thị mới Phong An; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị mới Điền Lộc và Đề án đề nghị công nhận đô thị mới Phong An đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

II. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:

1. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo: Tổ chức tổng kết năm học 2018-2019 đối với các cấp học; đồng thời tổ chức Lễ phát thưởng cho học sinh giỏi các cấp năm học 2018-2019. Phê duyệt quyết định thi thăng hạng hạng viên chức giáo dục. Giao chỉ tiêu cơ bản về phát triển giáo dục năm học 2019-2020. Ban hành Kế hoạch để rà soát, sắp xếp sáp nhập một số đơn vị trường học thuộc huyện, qua rà soát có 07 xã có trường tiểu học hoặc THCS có quy mô nhỏ dưới 10 lớp sẽ sáp nhập với các trường trên địa bàn xã, trong đó năm học 2019-2020 sẽ sáp nhập tại 03 xã: Phong Thu, Phong Bình, Phong Chương. Đã tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành học mầm non về kiềm chế cảm xúc và kỹ năng giao tiếp. Tổ chức tổng kết khóa học bơi cho học sinh tiểu học và phát động phong trào học bơi cho toàn ngành giáo dục đào tạo huyện.

2. Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin: Tăng cường tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao (giải bóng đá, tennis...) kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5). Tích cực triển khai công tác tuyên truyền thực hiện phong trào Ngày chủ nhật xanh, công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi. Hướng dẫn các địa phương tiến hành sửa đổi, bổ sung các nội dung trong quy ước, hương ước phù hợp với Quyết định 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; triển khai đăng ký danh hiệu Khu dân cư văn hóa theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Lĩnh vực Y tế: Tổ chức kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm đối với 24 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện; tiến hành phúc tra tại xã: Điền Hòa, Phong Thu đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã lần 3 giai đoạn đến năm 2020 vào năm 2019; triển khai kế hoạch phòng chống các loại dịch bệnh truyền nhiễm năm 2019.

          4. Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội:

Tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2019 của huyện Phong Điền tại xã Điền Hòa. Kiểm tra việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Thực hiện tiếp nhận và giải quyết  hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trên môi trường mạng, trong tháng đã tiếp nhận và giải quyết 177 hồ sơ Bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Chỉ đạo khảo sát và tổng hợp hoàn thiện số liệu nạn nhân nhiễm chất độc hóa học và người nghi phơi nhiễm chất độc hóa học cho các đối tượng đảm bảo kịp thời đúng qui định. Thông báo cho các xã, thị trấn về Ngày hội tuyển sinh – Tuyển dụng lao động tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

5. Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch: Phối hợp với Sở Tư pháp tập huấn Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010- 2015” đến năm 2020, Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015 - 2020”. Đôn đốc các xã, thị trấn xây dựng, triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, tiến hành sơ kết 5 năm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Trong tháng đã tiến hành đăng ký Kết hôn có yếu tố nước ngoài cho 04 cặp vợ chồng.

III. Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh:

Duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến từ huyện đến cơ sở, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu an toàn, địa bàn, đơn vị an toàn. Ban hành Kế hoạch tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2019, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban diễn tập chiến đấu phòng thủ xã. Đã tổ chức 02 lớp huấn luyện tự vệ cơ quan với quân số 162 đồng chí; kết quả 100% đạt yêu cầu, quá trình huấn luyện đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và an toàn giao thông. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác huấn luyện dân quân tự vệ các cụm.

  Trong tháng có Đoàn chuyên gia của Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam và Bảo tàng lịch sử tự nhiên Erfurt của Đức (đoàn có 04 người, trong đó có 3 người Đức) đến nghiên cứu tại khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền. Về cá nhân nước ngoài: Trong tháng có 62 lượt người nước ngoài đến làm việc, tạm trú; hiện còn 121 người nước ngoài đang sinh sống làm việc trên địa bàn. Hiện còn 09 trường hợp Việt kiều tạm trú tại địa phương (Mỹ 08, Úc 01).

  Về tội phạm trật tự xã hội: Trong tháng xảy ra 03 vụ, gồm 12 đối tượng (đánh bạc: 01 vụ, lạm dụng chiếm đoạt tài sản: 01 vụ và trộm cắp tài sản: 01 vụ). Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 03 vụ, 03 người chết, 01 người bị thương; so với tháng 4/2019 tăng 02 vụ, tăng 02 người chết, tăng 01 người bị thương. Tai nạn đuối nước xảy ra 01 vụ, làm 02 người chết.

IV. Lĩnh vực Xây dựng chính quyền:

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn phần mềm ISO điện tử cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các kết luận sau thanh tra. Ban hành Kết luận thanh tra về công tác quản lý tài chính, ngân sách và các khoản đóng góp từ phụ huynh học sinh tại trường Trung học cơ sở Phong Bình. Thành lập Đoàn Thanh tra của UBND huyện về việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn tại UBND xã Phong Chương.

Số đơn tiếp nhận trong tháng 5/2019 là 06 đơn, nâng tổng số đơn tiếp nhận thuộc thẩm quyền giải quyết 05 tháng đầu năm là 29 đơn (trong đó: kiến nghị, phản ánh: 27 đơn; tranh chấp: 02 đơn); đến nay đã giải quyết 25/29 đơn, đạt tỷ lệ 86,4% (trong đó kiến nghị, phản ánh: 24/27 đơn; tranh chấp: 01/02 đơn).

Tổ chức chấm phúc khảo cho các thí sinh và ban hành quyết định công nhận kết quả tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2018.

 Ban hành Kế hoạch giao biên chế công chức và phân bổ số lượng người làm việc năm 2019 cho các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện.Triển khai thực hiện Kế hoạch nâng cao vị thứ xếp hạng Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công của tỉnh năm 2019. Công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính các xã, thị trấn năm 2018.

Bổ nhiệm các chức danh: Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phong Chương I. Trình xin chủ trương Ban Thường vụ Huyện ủy về kiện toàn đội ngũ viên chức quản lý tại Ban Quản lý di tích kiến trúc nghệ thuật làng cổ Phước Tích.

Chỉ đạo các cơ quan liên quan và các địa phương theo dõi, hướng dẫn tổ chức lễ Phục sinh năm 2019 và Đại lễ Phật đản đảm bảo theo quy định.

Trong tháng, Trung tâm Hành chính công huyện đã tiếp nhận 1.232 hồ sơ, nâng tổng số hồ sơ tiếp nhận từ đầu năm 2019 đến nay là 4.657 hồ sơ; đã giải quyết 4.048 hồ sơ, trong đó, đúng hẹn: 3.680 hồ sơ, đạt tỷ lệ 91%, trễ hẹn: 368 hồ sơ; đang giải quyết 609 hồ sơ.

B. Nhiệm vụ kinh tế-xã hội trọng tâm tháng 6/2019:

I. Lĩnh vực kinh tế:

1. Tiếp tục chỉ đạo công tác gieo cấy lúa vụ Hè Thu 2019 đảm bảo theo khung lịch thời vụ; chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đầu vụ để đảm bảo năng suất theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên các loại cây trồng khác như sắn, cây ăn quả, sen… Tiếp tục phối hợp để theo dõi, chỉ đạo các Đề án, mô hình sản xuất nông nghiệp năm 2019 như sản xuất lúa hữu cơ, sản xuất lúa theo quy trình VietGAP, sản xuất đậu đổ, mè, lạc hữu cơ, thực hiện kế hoạch ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng. Tập trung phòng chống hạn đối với các loại cây trồng. Tạm ứng kinh phí để phân bổ cho các tổ chức, cá nhân triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Kịp thời hỗ trợ kinh phí cho các hộ có lợn bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi và nghi bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện. Tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn nhằm khống chế dịch bệnh lây lan; tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường. Nâng cao tỷ lệ tiêm phòng gia súc, gia cầm.

Kiểm tra, chỉ đạo tình hình nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản theo Kế hoạch năm 2019. Tăng cường giám sát việc đăng ký nuôi trồng, khai thác thủy sản theo quy định của Luật Thủy sản và các văn bản có liên quan; đôn đốc việc điều chỉnh quy hoạch nuôi trồng thủy sản xã Phong Hải. Chú trọng tuyên truyền, chủ động phòng tránh sét, đuối nước.

Xây dựng kế hoạch trồng rừng năm 2019. Tăng cường công tác kiểm tra, ứng trực phòng cháy chữa cháy rừng, nhà ở dân cư, các trung tâm dịch vụ thương mại… trong mùa khô. Đôn đốc tiến độ đấu bán và khai thác rừng trồng được tỉnh giao tại xã: Phong Mỹ, Phong Xuân để bàn giao cho người dân quản lý và sử dụng. Rà soát, tổng hợp diện tích đất trống trên địa bàn huyện trồng rừng thay thế và rà soát diện tích rừng cần chuyển loại rừng.

2. Tiếp tục hướng dẫn công tác thành lập Hợp tác xã mới ở các địa phương có nhu cầu; kiểm tra hướng dẫn các Hợp tác xã trên địa bàn thực hiện tốt Luật Hợp tác xã 2012; chỉ đạo các xã có kế hoạch về đích nông thôn mới năm 2019 rà soát xây dựng kế hoạch, lộ trình để thực hiện. Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và tổ chức rà soát, tập huấn theo kế hoạch.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp năm 2019. Hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư để triển khai đầu tư hạ tầng điểm tiểu thủ công nghiệp tại thị trấn Phong Điền, xã Phong Hiền và cụm công nghiệp Điền Lộc. Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, giới thiệu các mặt hàng nông sản và làng nghề tại huyện; thẩm định các danh mục khuyến công địa phương năm 2019. Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Phong Điền năm 2019. Triển khai thực hiện các hạng mục, nội dung khôi phục làng nghề truyền thống đệm bàng Phò Trạch; triển khai dự án Nhà truyền thống và trưng bày sản phẩm mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên, xã Phong Hòa; tổ chức khảo sát lập quy hoạch vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất nón lá (Phong Sơn), tương măng (Phong Mỹ), dầu tràm… Triển khai thi công hoàn thành công trình Lắp đặt Camera tại các điểm trên địa bàn huyện Phong Điền. Phối hợp với Công ty CP đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế triển khai lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa Sông Bồ. Phối hợp với đơn vị Điện lực để thống nhất phương án, lộ trình di dời các tuyến đường dây điện không phù hợp. Tổ chức Hội chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại xã Điền Hương. Hướng dẫn chợ Ưu Điềm, chợ Đại Lộc và chợ Mới Điền Hải xây dựng phương án chuyển đổi chợ theo kế hoạch.

4.  Triển khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phong Điền. Phê duyệt phương án dồn điền, đổi thửa HTX Mỹ Phú, xã Phong Chương; xã Điền Hải. Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới kết hợp với phát động phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” năm 2019 trên địa bàn huyện. Tiếp tục tổ chức kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản cát sỏi và đất san lấp mặt bằng. Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện.

5. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng các dự án còn tồn đọng năm 2019 và đẩy nhanh các dự án trọng điểm: dự án Đường cao tốc Cam lộ - La Sơn; Đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi; Mỏ quặng sắt Laterit tại xã Phong Mỹ; Mở rộng đường Tỉnh lộ 6 thị trấn Phong Điền; Đường vào nhà máy chế biến cát, bột thạch anh ít sắt chất lượng cao huyện Phong Điền. Ban hành Quy chế phối hợp trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tổ chức đối thoại với các hộ dân trong bán kính 300m khu mỏ đá vôi xi măng Đồng Lâm và các hộ bị ảnh hưởng bởi trạm đập đá, băng chuyền của nhà máy xi măng Đồng Lâm về phương án tái định cư.

6. Hoàn chỉnh, phê duyệt quy hoạch chi tiết chỉnh trang các khu dân cư thị trấn Phong Điền. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác lập các quy hoạch xây dựng, đô thị: Quy hoạch chi tiết khu trung tâm và các điểm dân cư quy hoạch chung đô thị Điền Lộc, lập nhiệm vụ quy hoạch phân khu và Quy chế quản lý, kiến trúc đô thị mới Phong An; quy hoạch mặt bằng tổng thể các trường học… Xây dựng Đề án đề nghị công nhận đô thị mới Điền Lộc đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình nhà ở đối với các hộ tham gia dự án GCF trên địa bàn huyện năm 2019, đảm bảo đến ngày 30/6/2019 hoàn thành ít nhất 70% kế hoạch năm 2017 (37 nhà).

7. Thể chế hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận giám sát của Thường trực HĐND huyện về công tác quản lý xây dựng cơ bản. Tiếp tục triển khai Kế hoạch về công tác xây dựng cơ bản năm 2019 từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý; đồng thời đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư các công trình đã bố trí vốn và tổ chức quyết toán các công trình đã thi công hoàn thành. Hoàn thiện hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Hệ thống trạm bơm và đường ống cấp nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng Trạm ra đa cảnh giới biển tầm xa tại xã Phong Hải. Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng công trình giao thông theo cơ chế đặc thù đã được phân bổ (xi măng).

8. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kết luận của Bí thư Huyện ủy và Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019 và công tác chống thất thu thuế trên địa bàn huyện, trong đó tập trung các nguồn thu: Ngoài quốc doanh, thu tiền sử dụng đất, thu cố định tại xã... như tăng cường đối thoại để giải quyết các khó khăn cho các doanh nghiệp, hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp vừa và nhỏ, phối hợp để thu thuế vãng lai đối với các nhà thầu ngoại tỉnh, rà soát nguồn thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản; triển khai hiệu quả công tác thu từ nguồn thu ngành vận tải tư nhân, xây dựng nhà ở tư nhân, dịch vụ khám chữa bệnh, nha khoa, tiền thuê đất các hộ gia đình.... Tập trung hoàn thiện các thủ tục để đấu bán quyền sử dụng đất các khu dân cư mới như Xà Biêu-Tân Lập (giai đoạn 2), Trạch Thượng 2, thị trấn Phong Điền, khu dân cư trung tâm xã Điền Lộc, Điền Hải, Điền Hòa, khu dân cư thôn Tư, Ba Bàu Chợ (Phong Hòa), khu dân cư Bồ Điền (giai đoạn 2) (xã Phong An)... Tổ chức Hội nghị để đối thoại, vận động, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các hộ kinh doanh trong việc chuyển đổi lên doanh nghiệp.

II. Lĩnh vực văn hóa-xã hội:

1. Triển khai công tác đầu tư xây dựng các trường học, mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất và kế hoạch bố trí, điều chuyển giáo viên, nhân viên, kế toán chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020. Phê duyệt kế hoạch thăng hạng chức danh nghề nghiệp, giáo viên hạng IV lên hạng III. Kiểm tra trường đạt chuẩn Quốc gia, kiểm tra thư viện chuẩn và thư viện tiên tiến. Chỉ đạo các trường tăng cường chấn chỉnh việc dạy thêm học thêm, nhất là bậc tiểu học, không được dạy thêm học thêm dưới bất kỳ hình thức nào. Tổ chức Lễ tổng kết phát thưởng cho học sinh đạt thành tích cao trong các hội thi, giao lưu các cấp và trao học bổng quỹ khuyến học cho học sinh nghèo vượt khó. Đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng, cải tạo, sửa chữa các trường, lớp học.

2. Triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình. Tổ chức các hoạt động, mở các lớp bơi lội, cầu lông, bóng bàn, tennis cho các đối tượng là thanh thiếu niên trên địa bàn huyện trong dịp hè. Tham gia Hội thi Gia đình Thể thao do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6). Triển khai khoanh vùng bảo vệ 16 công trình vừa được UBND tỉnh công bố Danh mục Kiểm kê các công trình, địa điểm lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để lựa chọn và trình cấp có thẩm quyền công nhận các di tích. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ du lịch cho đội ngũ làm công tác du lịch, hướng dẫn viên. Hoàn thiện các thủ tục triển khai dự án phục dựng di tích nhà đại chúng thuộc Chiến khu Hòa Mỹ, dự án Hạ tầng kỹ thuật và dự án tu bổ, tôn tạo nhà rường tại làng cổ Phước Tích; chuẩn bị các thủ tục xây dựng tượng đài danh tướng Nguyễn Tri Phương…

3. Tiếp tục theo dõi giám sát các loại bệnh dịch trên địa bàn huyện để xử lý kịp thời, không để dịch lan rộng và gây ra tử vong; đặc biệt dịch cúm A(H1N1), A(H5N1), A(H7N9), dịch sởi, sốt xuất huyết và dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, sốt phát ban, bệnh tay chân miệng, bệnh quai bị, thủy đậu... Tổ chức Lễ phát động “Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết” và công bố Quyết định công nhận thanh toán bệnh phong trên địa bàn huyện.

4. Tiếp tục giải quyết các loại hồ sơ theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ như Chất độc hóa học, bảo hiểm y tế, đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt nam anh hùng”… theo pháp lệnh ưu đãi người có công, các hồ sơ theo Nghị định 136 của Chính phủ. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động năm 2019 đối với các xã chưa triển khai. Đôn đốc các xã, thị thực hiện các nhóm giải pháp đã lập đối với các hộ dự kiến thoát nghèo năm 2019 để bám sát và triển khai thực hiện các giải pháp thoát nghèo, thực hiện lồng ghép các mô hình, dự án tại địa phương để giúp đỡ các hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7). Xây dựng Kế hoạch triển khai điều tra cung cầu lao động năm 2019. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện các giải pháp giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc phục vụ Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và tình hình tai nạn thương tích trẻ em từ năm 2017 đến nay phục vụ Đoàn giám sát của HĐND tỉnh. Chú trọng tuyên truyền, chủ động phòng tránh sét, đuối nước.

  5. Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thủy sản, Luật Phòng, chống tham nhũng và Văn bản hướng dẫn thi hành; Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Hòa giải cho Hòa giải viên của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Thực hiện chương trình Quốc gia về đăng ký thống kê hộ tịch.

          III. Lĩnh vực quốc phòng-an ninh:

Duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến từ huyện đến cơ sở, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu an toàn, địa bàn, đơn vị an toàn. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ 04 xã: Phong Hải, Điền Môn, Điền Hòa và Điền Lộc theo kế hoạch. Rà soát, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 chưa bồi dưỡng.

Thực hiện tốt phương châm “An ninh chủ động”, nắm chắc tình hình để chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên. Tăng cường triển khai các biện pháp phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội,  nhất là phòng ngừa tội phạm trộm cắp, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trong đó tăng cường triển khai các biện pháp phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Kiểm tra về công tác phòng, chống cháy nổ, kiểm tra các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự. Tổ chức sơ kết công tác quốc phòng, an ninh gắn với công tác phòng chống tội phạm, ma túy 6 tháng đầu năm 2019.

IV. Lĩnh vực xây dựng chính quyền:             

1. Chỉ đạo hoàn thiện các nội dung trình tại Hội nghị Huyện ủy lần thứ 18 (về báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và sơ kết 03 năm thực hiện kết luận của Huyện ủy về chương trình xây dựng nông thôn mới) và nội dung trình tại kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện khóa VI.

2. Xây dựng hoàn thiện các quy trình ISO 9001:2015 cấp huyện, đồng thời triển khai thực hiện ISO điện tử. Vận hành Hệ thống truyền hình Hội nghị trực tuyến các xã, thị trấn.

3. Ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn tại HTX nông nghiệp Tây Sơn. Chỉ đạo hoàn thiện kết quả thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn tại UBND xã Phong Chương. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019; Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm năm 2019 về cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Quy chế công tác Văn thư, lưu trữ của huyện; Kế hoạch công tác Văn thư, lưu trữ năm 2019. Hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm trình UBND tỉnh phê duyệt.

5. Quyết định kiện toàn lãnh đạo một số phòng, ban cấp huyện còn thiếu theo Thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy. Triển khai thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng và hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các ban, ngành ở huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục nắm chắc tình hình để phối hợp quản lý tốt các hoạt động tôn giáo trên địa bàn.

6. Triển khai thực hiện Quyết định số 1171/QĐ-UBND của UBND tỉnh về  Đề án bố trí công an chính quy về các xã, thị trấn, đồng thời bố trí 14 đồng chí Trưởng Công an xã hiện nay sang các công chức phù hợp với trình độ chuyên môn đã được đào tạo. Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức và đăng ký tuyển dụng công chức năm 2019.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 5/2019 và những nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2019; UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, địa phương căn cứ theo những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng và chương trình công tác của UBND huyện để triển khai thực hiện.

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.991.203
Hiện tại 4.972 khách