Tìm kiếm
Quán triệt chặt chẽ trong diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2019
Ngày cập nhật 30/05/2019
Đồng chí Trịnh Đức Hùng, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp

Đó là yêu cầu được đặt ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2019, do đồng chí Trịnh Đức Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy -Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện chủ trì vào chiều 29/5.

 

Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương theo Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ chính trị về  “Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”,…Bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ngành, trình độ sẵn sang chiến đấu (SSCĐ), tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến, công tác tham mưu xử lý tình huống trong chiến đấu phòng thủ. Thông qua diễn tập bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng an ninh cho cán bộ và nhân dân địa phương. Rút kinh nghiệm chỉ đạo các cuộc diễn tập trong thời gian tới.

Quán triệt nghiêm túc, sâu sắc nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng và chính quyền, làm công tác chuẩn bị diễn tập đầy đủ, chu đáo, chặt chẽ, toàn diện, sát với tình hình thực tế của địa phương. Nắm vững lý luận, vận dụng linh hoạt, sáng tạo Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm. Chấp hành nghiêm chế độ bảo mật và các quy định bảo đảm an toàn trong quá trình chuẩn bị và tổ chức diễn tập. Theo Kế hoạch, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2019 gồm 3 giai đoạn với 8 vấn đề huấn luyện. Năm nay, huyện Phong Điền chọn 04 đơn vị xã thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ bao gồm: xã Phong Hải, Điền Lộc, Điền Hòa, và xã Điền Môn .

Phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ, đồng chí Trịnh Đức Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập huyện yêu cầu: Ban chỉ huy quân sự, Công an huyện làm tốt công tác tham mưu cho huyện ủy, UBND, Ban chỉ đạo huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập; Ban Chỉ huy quân sự huyện - Thường trực Ban chỉ đạo, phối hợp tốt với các thành viên Ban chỉ đạo để đôn đốc hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị diễn tập đảm bảo đúng quy trình, chương trình, đủ nội dung. Đối với các xã, đồng chí Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu cần quán triệt tốt nhiệm vụ diễn tập trong cấp ủy, chính quyền thực hiện kế hoạch của huyện; chuẩn bị tốt mọi điều kiện về lực lượng, văn kiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho quá trình thực hành diễn tập. Bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị trong quá trình chuẩn bị và tổ chức diễn tập.

Văn Bốn (Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.046.974
Hiện tại 1.140 khách