Tìm kiếm
Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công huyện Phong Điền từ ngày 22/01/2019 đến ngày 28/02/2019 (tháng 2)
Ngày cập nhật 01/03/2019

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Trung tâm hành chính công huyện tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết Thủ tục hành chính tháng 02 năm 2019 tại Trung tâm hành chính công huyện Phong Điền trong thời gian từ ngày 22/01/2019 đến ngày 28/02/2019 như sau:

  1. Tình hình tiếp nhận, giải quyết:

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

1

Chứng thực

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

2

Đất đai

623

0

0

500

413

87

123

79

44

 

3

Môi trường

5

0

0

4

3

1

1

0

1

 

4

Tài chính Kế hoạch

5

0

0

5

5

0

0

0

0

 

5

Hộ tịch

26

0

0

26

26

0

0

0

0

 

6

Giao dịch bảo đảm

106

0

0

106

83

23

0

0

0

 

7

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

27

0

0

27

27

0

0

0

0

 

8

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

2

0

0

2

2

0

0

0

0

 

9

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

3

0

0

3

3

0

0

0

0

 

10

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

16

0

0

16

13

3

0

0

0

 

11

Bảo trợ xã hội

144

0

0

138

137

1

6

6

0

 

12

Quy hoạch

3

0

0

1

0

1

2

0

2

 

13

Hoạt động xây dựng

4

0

0

3

2

1

1

0

1

 

 

Tổng cộng

965

 

 

832

715

117

133

85

48

 

 

 

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.498.818
Hiện tại 359 khách