Tìm kiếm
Thành lập Hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững Phong Mỹ
Ngày cập nhật 06/11/2018
Hội đồng quản trị HTX Lâm nghiệp bền vững Phong Mỹ nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo xã Phong Mỹ

Ngày 02/11, Ban vận động thành lập Hợp tác xã (HTX) Lâm nghiệp bền vững Phong Mỹ, huyện Phong Điền tổ chức Đại hội thành lập Hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững Phong Mỹ. Đây là Hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững đầu tiên của huyện Phong Điền được thành lập. Tham dự có Đồng chí Võ Văn Dự - Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh – Chủ tịch Hội chủ rừng phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế,  đại diện lãnh đạo huyện Phong Điền và xã Phong Mỹ.

HTX Lâm nghiệp bền vững Phong Mỹ được thành lập với 26 thành viên là hộ gia đình và doanh nghiệp, diện tích rừng của các thành viên là 362 ha, trong đó, có 204 ha rừng trồng có chứng chỉ FSC, tổng vốn điều lệ do các thành viên đóng góp là 300 triệu đồng.

Toàn cảnh Đại hội 

HTX được thành lập với mục tiêu vì lợi ích của thành viên HTX, đảm bảo cung cấp đầy đủ dịch vụ cho thành viên phát triển bền vững rừng trồng gỗ lớn FSC. HTX ưu tiên sử dụng dịch vụ mà thành viên có khả năng cung ứng; góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho các thành viên trong HTX. Ngoài ra, HTX đảm bảo quản lý, sử dụng và tích lũy vốn có hiệu quả để phát triển kinh tế; mở rộng dịch vụ, sản suất, kinh doanh đáp ứng nhu cầu của các thành viên trong HTX, tiến tới đáp ứng nhu cầu thị trường, có chất lượng, hiệu quả, có sức cạnh tranh nhằm thúc đẩy kinh tế hộ, kinh tế HTX cùng phát triển một cách bền vững. Đồng thời, HTX Lâm nghiệp bền vững Phong Mỹ được thành lập cũng hướng đến mục tiêu phát triển rừng bền vững.

Đài Truyền thanh huyện
Tin Khác