Tìm kiếm
Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018
Ngày cập nhật 02/11/2018
Toàn cảnh Hội nghị

Sáng ngày 01/11, UBND huyện Phong Điền tổ chức tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2018-2019.

Năm 2018, ngành nông nghiệp của huyện Phong Điền tiếp tục đạt được một số kết quả đáng quan trọng. Với cây lúa toàn huyện gieo cấy hơn 10.225 ha năng suất bình quân đạt trên 61tạ/ha, tổng sản lượng lương thực đạt 62.376 tấn. Cây lạc với diện tích hơn 983 ha năng xuất bình quân đạt 24tạ/ha với sản lượng 2.359 tấn, cây sắn với diện tích 1.256 ha năng suất ước 240 tạ/ha. Cây cao su 1.793 ha, sản lượng mũ khai thác ước đạt 4.725 tấn...Cây ném, kiệu diện tích đã gieo trồng 148 ha, năng xuất bình quân 45 tạ/ha. Bên cạnh đó từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình 135 huyện Phong Điền triển khai 16 mô hình sản xuất nông nghiệp với bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực. Từ đầu năm đến nay, sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 725 tấn, trong đó khai thác biển 306 tấn, khai thác sông đầm 419 tấn. Dự kiến sản lượng khai thác thủy sản trong năm 2018 đạt khoảng 850 tấn. Công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm được Ban chỉ đạo phòng chống dịch và mạng lưới thú y các cấp thường xuyên kiểm tra, theo dõi giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm không để xảy ra dịch bệnh. Hiện nay toàn huyện Phong Điền có 4.300 con trâu, 5.104 con bò, trong đó bò laisind 2.611 con, đàn lợn 29.000 con, trong đó lợn nạc 20.350 con; đàn gia cầm 420.000 con…

Để chuẩn bị tốt cho sản xuất nông nghiệp sản xuất vụ đông xuân 2018-2019, UBND Phong Điền chỉ đạo các địa phương sản xuất trên địa bàn huyện phải đảm bảo khung lịch thời vụ, diện tích và cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi; tiếp tục nhân rộng mô hình khai thác thủy sản có hiệu quả. Tập trung chỉ đạo trong công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh hại cho cây trồng, vật nuôi đảm bảo kịp thời hiệu quả… nhằm thực hiện thắng lợi sản xuất vụ đông xuân 2018-2019.

Đài Truyền thanh huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 954.789
Hiện tại 466 khách