Tìm kiếm
Phúc tra đề nghị công nhận, công nhận lại danh hiệu cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hoá năm 2018
Ngày cập nhật 24/10/2018
Đoàn phúc tra đang kiểm tra hồ sơ đề nghị công nhận cơ quan văn hóa tại xã Điền Môn

Từ ngày 13 - 23/10, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Phong Điền đã tiến hành kiểm tra các cơ quan, đơn vị, trường học, thôn, tổ dân phố để công nhận và công nhận lại đơn vị đạt chuẩn văn hoá năm 2018.

Phúc tra đợt này, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện đã thành lập 04 Đoàn sẽ tiến hành phúc tra 38 cơ quan, đơn vị, trường học, thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Tại các buổi phúc tra, đại diện các các cơ quan, đơn vị, trường học, thôn, tổ dân phố đã báo cáo khái quát kết quả đạt được trong công tác xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2016-2018.

Qua hồ sơ phúc tra, Đoàn phúc tra của huyện đã tiến hành kiểm tra các tiêu chuẩn theo quy định của Sở văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa thiên Hế tại Hướng dẫn số 1000/HD-SVHTT ngày 07/12/2016 đối với thôn, bản, tổ dân phố và Công văn số 1442/SVHTT-XĐSVHGĐ ngày 19/9/2018  đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Kết qủa phúc tra có 24 thôn đạt số điểm từ 185-197/200 điểm; 10 đơn vị trường học và 04 cơ quan đạt số điểm từ 80-94/100 điểm, đủ điều kiện đề nghị công nhận, công nhận lại cơ quan đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn huyện năm 2018.

Hiện nay, toàn huyện có 23.906/25.844, chiếm 95% hộ gia đình được công nhận đạt chuẩn văn %; 136/136 thôn, bản, tổ dân phố và 129/136 cơ quan, đơn vị trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn văn hóa.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Phó Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đánh giá cao kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị, trường học, thôn, tổ dân phố trong thực hiện và duy trì cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thực hiện phòng trào. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục bình xét các đơn vị văn hóa trên cơ sở các tiêu chí mà quy ước văn hóa đã đề ra; kịp thời đôn đốc các địa phương, đơn vị  tiến hành sửa đổi, bổ sung quy ước văn hóa cho phù hợp với tình hình thực tế; nâng cao chất lượng hoạt động BCĐ các cấp; kịp thời huy động mọi nguồn lực để thực hiện phong trào với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Qua đợt phúc tra này sẽ là cơ sở để Đoàn kiểm tra tổng hợp hồ sơ gửi về Ban chỉ đạo huyện để xét công nhận, công nhận lại danh hiệu làng, thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2018.

Đài Truyền thanh huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 954.754
Hiện tại 458 khách