Tìm kiếm
Phong Điền: 9 tháng đầu năm, Kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực
Ngày cập nhật 10/10/2018
Đổng thổ nhà máy chế biến cát chất lượng cao tại xã Phong Hiền tháng 9/2018

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm, tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Có 05 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch, dự kiến đến cuối năm 2018 sẽ 17 hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện đề ra, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch như giá trị sản xuất tăng 17,86/15% kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn đạt 195/192,8 tỷ đồng; bê tông hóa giao thông nông thôn 23/15 km kế hoạch.

Trong 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục được giữ vững, ổn định. Năm 2018 toàn huyện đưa vào gieo cấy 10.225 ha lúa, trong đó diện tích lúa theo hướng Vietgap và hữu cơ là 2160 ha; năng suất lúa bình quân đạt 61 tạ/ha, tổng sản lượng đạt 62.376 tấn. Chăn nuôi tiếp tục duy trì ổn định về số lượng, đến nay trên địa bàn huyện có 9 trang trại chăn nuôi tập trung với số lượng lớn và 118 gia trại chăn nuôi bò, lợn;  dự án phát triển và nâng cao chất lượng đàn bò được triển khai với 381 hộ tham gia, đã nhập vào địa bàn huyện 1300 con...

Đã triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề gắn với đầu tư xây dựng hạ tầng hàng rào khu công nghiệp và thu hút đầu tư đến năm 2020; các nhà đầu tư tiếp tục mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh như nhà máy xi măng Đồng Lâm đang triển khai dây chuyền 2, Công ty Scavi Huế mở rộng nhà máy, Công ty Cổ phần Phượng Hoàng Xanh A&A đi vào hoạt động ổn định; Nhà máy điện mặt trời Phong Điền từng bước hoàn thiện đầu tư hạ tầng và đã đi vào hoạt động theo kế hoạch của đơn vị; động thổ dự án Nhà máy chế biến bột cát thạch anh ít sắt chất lượng cao Liên doanh Công ty Tập Đoàn Đầu tư Việt Phương và Công ty TNHH Quarzwerke…

Bước đầu triển khai đầu tư hạ tầng điểm tiểu thủ công nghiệp; một số làng nghề duy trì và hoạt động có hiệu quả như Mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên, đan lưới Vân Trình, tương măng Phong Mỹ…; đã hình thành hệ thống thương mại, tín dụng chất lượng cao tại trung tâm thương mại An Lỗ, thị trấn Phong Điền. Các tour, tuyến du lịch dựa vào cộng đồng đã và đang được kết nối.

 Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm ước đạt 131.091 triệu đồng, đạt 68 % so với dự toán. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các xã, thị trấn, đến nay tỷ lệ cấp mới đạt 93,5% về diện tích; cấp đổi đạt tỷ lệ 68,65% về diện tích. Tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân trong việc thực hiện phân loại và xử lý rác thải tại nguồn. Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng – xanh – sạch, không rác thải trên địa bàn huyện.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ và tích cực, dự kiến đến cuối năm 2018 có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Điền Hải, Phong Hòa và Phong Mỹ. Nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới thành 07 xã. Các xã còn lại tiếp tục duy trì, nâng cao mức độ đạt chuẩn của các tiêu chí đạt và tập trung nguồn lực để triển khai các tiêu chí chưa đạt chuẩn; triển khai xây dựng xã Phong Hiền đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

 Lĩnh vực văn hóa - xã hội được chú trọng đúng mức và thực hiện đạt kết quả. Chú trọng công tác nâng cao kỷ cương, nề nếp, đạo đức lối sống, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, quan tâm tới trang bị kỹ năng nhất là kỹ năng mềm, kỹ năng sống cho học sinh. Đến nay, toàn huyện có 46/72 trường học đạt chuẩn Quốc gia đạt 63,9%. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ huyện đến cơ sở đã được triển khai một cách khá đồng bộ; phong trào đã không ngừng nâng lên cả về số lượng lẫn chất lượng;  có 23.906 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 92,5%, 136/136 làng, thôn, bản đạt chuẩn văn hóa, có 129/136 cơ quan được công nhận đạt chuẩn văn hóa.

Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm; thực hiện tốt việc khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác y tế dự phòng, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm . Tiếp tục thực hiện tốt công tác chính sách, an sinh xã hội đối với người có công Cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người già cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. triển khai có hiệu quả Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 và Đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm huyện giai đoạn 2017-2020. Đến nay, đã đào tạo nghề cho 1.326 lao động, tập huấn nâng cao kỹ năng nghề cho 2.067 lao động, giải quyết việc làm mới cho 1.326 lao động.

Công tác quân sự địa phương và an ninh trật tự, an toàn xã hội được củng cố và tăng cường. Tổ chức thành công thực hành diễn tập phòng thủ chiến đấu tại 03 xã: Điền Hương, Điền Hải, Phong Sơn …

Công tác cải cách hành chính được chú trọng và tăng cường. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại Trung tâm hành chính công huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. Chú trọng trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng. Công tác dân tộc, tôn giáo được triển khai thực hiện tốt. Tổ chức nhiều cuộc đối thoại qua đó giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, vướng mắc ngay tại cơ sở.

Trong những tháng còn lại năm 2018, Phong Điền tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, chương trình, dự án trọng điểm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đã được Huyện ủy và HĐND huyện đề ra.  Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác phát triển chăn nuôi trên địa bàn huyện theo chỉ tiêu kế hoạch. Tiếp tục tuyên truyền vận động người chăn nuôi xây dựng gia trại, trang trại tại các vùng đã quy hoạch; theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục rà soát, hướng dẫn, đôn đốc xã: Điền Hải, Phong Hòa, Phong Mỹ tiến hành triển khai và hoàn thành các tiêu chí chưa đạt đến cuối năm 2018 đạt chuẩn nông thôn mới; triển khai kế hoạch tuyên truyền xây dựng nông thôn mới năm 2018.  Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới năm 2018. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc đăng ký danh mục công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất trong năm 2019 trên địa bàn huyện Phong Điền. Hoàn thiện hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Phong Điền để trình HĐND huyện thông qua và trình UBND tỉnh phê duyệt. Tập trung giải quyết các đơn thư tồn đọng về tranh chấp đất đai của các đơn vị, hộ gia đình có liên quan. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp năm 2018, trọng tâm là phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phong Điền và phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các công ty, nhà máy trên địa bàn ổn định và mở rộng sản xuất. Tiếp tục chỉ đạo phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp ở các địa phương, trong đó phấn đấu mỗi xã có một sản phẩm đặc trưng, đáp ứng được yêu cầu thị trường; giải quyết các vướng mắc và triển khai các giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ phát triển các làng nghề và ngành nghề truyền thống như Gốm Phước Tích, đệm bàng Phò Trạch, mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên... Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm túc các giải pháp cải cách hành chính, tổ chức kiểm tra việc thực hiện chức trách của tập thể và cán bộ, công chức, viên chức đối với công việc được giao.

Đài Truyền thanh huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.071.286
Hiện tại 423 khách