Tìm kiếm
Tập huấn xây dựng mô hình “xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên”
Ngày cập nhật 26/04/2018

Ngày 24/4, UBND huyện Phong Điền tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng mô hình “xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” năm 2018 cho  các thành viên Ban chỉ đạo Công tác DS- KHHGĐ huyện, ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ và cán bộ chuyên trách của 16 xã, thị trấn.

Tại Hội nghi, các đại biểu đã được phổ biến một số nội dung tại  Quyết định số 84/QĐ - UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định một số chính sách về DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh; các chính sách khuyến khích đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân thực hiện chính sách DS-KHHGĐ; xử lý các trường hợp vi phạm chính sách dân số. Đồng thời, hướng dẫn liên ngành về việc triển khai xây dựng mô hình “xã phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên; hướng dẫn xây dựng liên ngành về tăng cường đẩy mạnh đưa chính sách DS-KHHGĐ vào nội dung hương ước, quy ước xây dựng làng thôn bản, tổ dân phố văn hóa.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tìm các giải pháp giảm nhanh tỷ suất sinh, đặc biệt là tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, nhằm tạo quy mô gia đình nhỏ, giảm áp lực gia tăng Dân số; nâng cao chất lượng Dân số, phát triển nguồn nhân lực. Trong năm 2018, huyện Phong Điền phấn đấu  100% cụm dân cư trên toàn huyện đăng ký xây dựng mô hình; đảm bảo 100% đơn vị đăng ký mô hình phải bổ sung chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình vào hương ước, quy ước làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa.

Kết thúc Hội nghị, các đơn vị  đã tổ chức ký kết thực hiện Mô hình “ xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” năm 2018.

 

Đài Truyền thanh huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 977.507
Hiện tại 195 khách