Tìm kiếm
UBND huyện tổ chức phúc tra 05 xã đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã sau 03 năm đạt chuẩn vào năm 2018
Ngày cập nhật 09/03/2018
Trạm Y tế thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền

Đó là nội dung Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 05/3/2018 của UBND huyện ban hành nhằm tiến hành phúc tra phúc tra  05 xã đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã sau 03 năm đạt chuẩn vào năm 2018 theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế về việc “Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến 2020.

05 xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã sau 03 năm, được UBND huyện tổ chức phúc tra lần này gồm: xã Phong Hòa; Phong Chương; Phong Hải; Điền Hương; Thị trấn Phong Điền. Qua phúc tra nhằm phấn đấu duy trì 05 xã, thị trấn trên giữ vững kết quả xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã sau 3 năm đạt chuẩn vào năm 2018. Để đảm bảo công tác phúc tra được tốt, UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo để tăng cường kiểm tra cơ sở,  chỉ đạo, đôn đốc, các xã phụ trách rà soát để thực hiện tốt công tác duy trì các tiêu chí theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế về việc “Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020”. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về Y tế trên địa bàn, chỉ đạo Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân ở các xã, thị trấn trên; đồng thời vận động các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tham gia tiếp tục triển khai thực hiện tốt các tiêu chuẩn trong Bộ tiêu chí chuẩn Quốc gia về Y tế xã; tổ chức thu thập đầy đủ các tài liệu, số liệu, lập hồ sơ để chứng minh cho việc duy trì đạt các tiêu chí, sau khi tự đánh giá đã đạt các tiêu chí trong Bộ tiêu chí chuẩn Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020.

Theo đó, thời gian thực hiện việc phúc tra và hoàn thiện hồ sơ 05 xã đạt chuẩn Quốc gia về Y tế đến tháng 11/2018 .

Đài truyền thanh huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 954.875
Hiện tại 483 khách