Tìm kiếm
Phát triển và nâng cao chất lượng cây thanh trà ở xã Phong Thu, Thị trấn Phong Điền
Ngày cập nhật 24/09/2015

Thanh trà  là cây ăn quả đặc sản, có chất lượng rất ngon, có giá trị kinh tế cao,  cho quả hàng năm và có lợi thế cạnh tranh cao ở trên địa bàn toàn tỉnh. Đề án Phát triển và nâng cao chất lượng cây thanh trà ở xã Phong Thu và Thị trấn Phong Điền nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, góp phần nâng cao đời sống ở nông thôn, thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp-nông thôn của huyện nhà. Đề án được thực hiện sẽ đem lại hiệu quả lớn về kinh tế xã hội cho người dân, góp phần xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống cho nông dân. 

Huyện Phong Điền có tổng diện tích tự nhiên 95.081ha, trong đó đất nông nghiệp 73.983 ha. Trong những năm qua, kinh tế nông nghiệp, nông thôn đã đạt được những thành tựu đáng kể và có những chuyển biến tích cực, năng suất lúa tăng đều qua các năm, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, ổn định đời sống của nhân dân. Nhiều cây công nghiệp đã được quy hoạch, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung tạo ra những sản phẩm mang tính hàng hoá cao cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến như sắn, lạc, cao su,...

 Để tăng giá trị và vị thế của sản phẩm nông sản trên thị trường, việc phát triển một số cây trồng có tiềm năng đóng vai trò và  ý nghĩa rất lớn. Thanh trà là cây ăn quả đặc sản, cho trái hàng năm, có chất lượng quả ngon, đặc biệt có lợi thế cạnh tranh cao với các loại cây ăn quả khác. Diện tích trồng thanh trà hiện nay ở huyện Phong Điền gần 260 ha, Thanh trà trồng chủ yếu trên đất phù sa được bồi ven sông Ô Lâu ở xã Phong Thu và Thị trấn Phong Điền. Người dân ở đây đã có tập quán sản xuất thanh trà từ lâu và đã có thu nhập cao so với cây trồng khác. Tuy nhiên, do trình độ thâm canh thanh trà của người dân chưa cao, việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế nên năng suất, sản lượng thanh trà hiện nay chưa cao, mẫu mã quả thanh trà chưa được đẹp, độ đồng đều thấp, vỏ quả không sáng, chưa áp dụng được công nghệ sau thu hoạch và nhiều vùng chưa có thương hiệu thanh trà nên chưa nâng cao được giá trị kinh tế. Ngoài ra,  một số đối tượng sâu bệnh đang gây hại trên cây thanh trà hiện nay như: Bệnh chảy nhựa, sâu đục thân, vẽ bùa, sâu nhớt,..Trong đó, hầu hết các vườn đều xuất hiện bệnh chảy nhựa với tỷ lệ cao, dao động từ 30-50%. Đây là đối tượng bệnh khó phòng trừ triệt để, tỷ lệ cây bị bệnh chết hàng năm từ 1-5 %. Bên cạnh một số vườn có quan tâm trong công tác phòng trừ sâu bệnh cho cây thanh trà thì vẫn còn nhiều hộ chưa nắm được quy luật phát sinh gây hại của các đối tượng sâu bệnh hại, do vậy áp dụng biện pháp phòng trừ chưa có hiệu quả.

Để khắc phục những khó khăn trên Ủy ban nhân dân huyện đã đưa ra các giải pháp để khắc phục những khó khăn trên như:

1. Chọn đất, chọn hộ:

- Chọn đất để trồng mới cây thanh trà là các loại đất có tầng canh tác đảm bảo, ven sông Ô Lâu, diện tích tương đối tập trung, chủ động trong việc tưới tiêu.

- Chọn hộ là các hộ có lao động, có năng lực đầu tư thâm canh, đối với diện tích trồng thay thế, chọn hộ thực sự có nhu cầu trồng lại.

2. Kỹ thuật:

a) Giống:

Khuyến khích không sử dụng giống để trồng mới hoặc trồng thay thế bằng phương pháp chiết cành mà chọn giống cây ghép do các đơn vị cung ứng giống sản xuất để phát huy ưu thế về sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng cây thanh trà.

b) Kỹ thuật trồng, chăm sóc:

- Đối với diện tích trồng mới: Chỉ đạo nghiêm về lịch thời vụ trồng, mật độ trồng, bón lót, bón thúc đúng theo quy trình hướng dẫn.

- Đối với diện tích đã cho thu hoạch: Chỉ đạo bón phân sau khi thu hoạch, thời kỳ trước khi ra hoa, sau khi đậu quả, trước thu hoạch, hướng dẫn việc bao quả, thu hoạch đúng thời điểm để nâng cao phẩm chất quả. Đồng thời, quan tâm vệ sinh vườn cây, tỉa cành, tạo tán cho cây thanh trà.

c) Công tác bảo vệ thực vật: Áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp để hạn chế dịch hại, đặc biệt chú trọng phòng trừ bệnh chảy nhựa  trên cây thanh trà.

d) Xây dựng mô hình cánh đồng mẫu cây thanh trà: Xây dựng và nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu cây thanh trà với mục đích thực hiện đồng bộ quy trình kỹ thuật tiên tiến, hình thành được vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa, từng bước tạo mối liên kết chặt chẽ giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân để có sự chuyển biến tốt về năng suất và chất lượng cây thanh trà, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

e) Công tác tưới tiêu: Quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống tưới khi điều kiện nắng nóng kéo dài, đồng thời đào mương, rãnh để thoát nước tốt khi gặp điều kiện ngập úng.

3. Quảng bá và giới thiệu sản phẩm:

- Chọn lọc và tham gia đầy đủ các Hội nghị về chất lượng thanh trà Huế do tỉnh tổ chức.

- Đề xuất các ngành cấp tỉnh để đầu tư xây dựng bảng Pano nhằm giới thiệu và quảng bá thanh trà Phong Điền.

4. Giải pháp về vốn:

- Đối với tập huấn kỹ thuật, in ấn tài liệu: Hỗ trợ 100% kinh phí.

- Đối với diện tích trồng mới và trồng thay thế: Hỗ trợ giống cây, thuốc BVTV.

- Đối với diện tích thanh trà chăm sóc: Hỗ trợ thuốc BVTV, bao quả.

- Đối với mô hình cánh đồng mẫu cây thanh trà: Hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành Quy định các hoạt động và định mức hỗ trợ để phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn các xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014-2015.

- Đối với đầu tư xây dựng bảng Pano nhằm giới thiệu và quảng bá Thanh trà Phong Điền: Hỗ trợ theo cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng làm.

 

Theo Đề án số: 729 /ĐA-UBND của Ủy ban nhân dân huyện, ban hanh ngày 24 tháng 9 năm 2014 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.047.340
Hiện tại 1.214 khách